Compiler
Expats International Management Education Observer
Papula-Nevinpat HR Express
KIRJOITTAJAMME vuosilta 1998-2005:

Veronika Braithwaite
Dipl.ins. Veronika Braithwaite on toiminut suomalais-venäläisen yhteistyön ja Venäjänviennin avaintehtävissä vuodesta 1975. Vuodesta 1986 lähtien hän on ollut konsulttiyrittäjänä idänkaupassa sekä Suomesta käsin (Circes Oy) että paikan päällä Moskovassa (ZAO Circes). Hän on myös Venäjän Teollisuusmiesten ja yrittäjien liiton jäsen sekä Moskovassa toimivan Euroopean Business Clubin pkt-komitean puheenjohtaja.

Braithwaiten visiot:
Virtuaalinen Venäjä lähtökuopissa (9.3.2000)
Venäjän arkipäivää kriiseissä (26.11.98)
Sivun alkuun


Taavi Erkkola
ETM Taavi Erkkola on toiminut Konsulttitoimsto TERRAssa Tacis ja Phare hankkeiden projektipäällikkönä. Tacis-hankkeista käynnissä on Azerbaijanissa toimiva maatalouden yksityisten neuvontapalvelujen organisointihanke. TERRA evaluoi Ulkoministriölle Suomen lähialueyhteistyön maaseutukehityshankkeet Karjalassa, Leningradin alueella ja Virossa. Evaluaatioraportti ilmestyi maaliskuussa. Erkkola toimii nykyisin projektitutkijana sisäasiainministeriössä ja vastaa Phare-ohjelman Twinning-hankkeista. Twinning-hankkeilla kehitetään EU:n hakijamaiden hallintoa vastaamaan EU-jäsenyyden haasteisiin.

Erkkolan visio
Lähialueyhteistyön kuva ei kiillä julkisuudessa (17.5.99)
Sivun alkuun


Jyri Häkämies
Jyri Häkämies on Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja. Kauppakamari toimii isäntäorganisaationa Straightway –Southeast Finland –ohjelmassa. Straightwayssä on mukana 22 Suomen johtavaa logistiikkayritystä, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat ja kaikki kunnat sekä Kotkan ja Haminan satamat. Straightwayn tehtävänä on Suomen ja Kaakkois-Suomen logistisen reitin kansainvälinen markkinointi ja kansainvälisten investointien edistäminen. Jyri Häkämies on lisäksi eteläisen Suomen kauppakamareiden E18 –projektin johtoryhmän jäsen.

Häkämiehen visio:
Venäjä on mahdollisuus - edelleen (9.2.99)
Sivun alkuun


Kimmo Kallonen
KTM Kimmo Kallonen on seurannut Venäjän kehitystä toimittajana ja idänkaupan kävijänä 80-luvun alkupuolelta lähtien. Hän on työskennellyt mm. Kauppalehden idänkaupan toimittajana ja Idänkauppa-lehden päätoimittajana, sekä vuodesta 1997 lähtien Venäjän Aika -lehden päätoimittajana. Kallonen on graafisen alan Venäjän-kauppaan ja julkaisutoimintaan erikoistuneen Oy Novomedia Ltd:n hallituksen puheenjohtaja.

Kallosen visio:
Hyviä uutisia Venäjältä (29.1.99)
Sivun alkuun


Raimo Katila
Oik.lis Raimo Katila on toiminut Venäjän-kaupan juristina vuodesta 1985 alkaen. Hänen erikoisalojaan ovat sopimusoikeus, investoinnit Venäjälle, välimiesoikeusprosessit ja saatavien perintä. Katila toimii itsenäisenä konsulttina. Hänen yrityksensä on East-West Law Consultants Oy Ltd.
Katilan visiot:

Tuotannollisten investointien toteuttamistavoista Venäjällä (19.4.2002)
Venäjän kriisin merkityksestä Suomen viennille (1.10.98)
Sivun alkuunMarkku Kivinen ja Hannu Tervonen
Markku Kivinen on Aleksanteri-instituutin johtaja ja sosiologian professori Lapin yliopistossa. VTK Hannu Tervonen toimii Hazy Chain Ltd Oy:n toimitusjohtajana ja Tietoyhteiskuntainstituutin johtajana oman toimen ohella. Molemmilla on pitkä kokemus mm. Venäjää, EU:a ja tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa.

Kivisen ja Tervosen yhteinen visio:
Venäjä tietoyhteiskunnaksi (28.5.00)

Sivun alkuun

••


Timo Laukkanen
Timo Laukkanen toimii Elinkeinoelämän keskusliitossa Venäjää sekä muuta itäistä Eurooppaa seuraavana kauppapoliittisena asiantuntijana. Tämä kirjoitus pohjautuu pääosin Laukkasen Kuopiossa 10.2.2005 Venäjän kaupan -päivillä pitämään esitykseen.

Laukkasen visio:
EU-Venäjä -suhteissa kehitystä näkyvissä (24.2.2005)
Sivun alkuunKari Liuhto
KTT & Ph.D. Kari Liuhto toimii 1.9.2003 alkaen professorina ja johtajana Turun Kauppakorkeakouluun kuuluvassa Pan-Eurooppa Instituutissa. Hän siirtyi uuteen tehtäväänsä Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta, jossa hän toimi professorina idäntalouksien tutkimusryhmässä. Liuhto on keskittynyt tutkimus- ja opetustyössään yritystoiminnan kehitykseen ja ulkomaisten yritysten etabloitumiseen entisen Neuvostoliiton alueella ja Puolassa.

Liuhdon visiot:
EU:n laajeneminen houkuttelee yhtiöitä unionin itäisiin osiin (5.9.2003)
Venäjän lomatalous (25.5.2001)
Venäjä vuonna nolla (1.2.2000)
Sivun alkuun


Arto Luukkanen
Teologian tohtori, dosentti Arto Luukkasen uusin kirja on kiistelty ja keskusteltu "Hajoaako Venäjä? Venäjän valtiollisuuden kehitys vuosina 862-2000". Kirjassaan Luukkanen käsittelee Venäjän historian eri vaiheita aina ruhtinas Vladimirista presidentti Vladimir Putiniin saakka. Tekijä toimi nykyään tutkijana Helsingin yliopisto Renvall-instituutissa. Yleisen kirkkohistorian dosentti (Helsingin yliopisto) ja Venäjän historian dosentti (Tampereen yliopisto) on julkaisuissaan käsitellyt esim. NL:n uskonto- ja kansallisuuspolitiikan kehitystä neuvostovallan alkuaikoina.

Luukkasen visio:
Onko aika jo nostaa vanhat idänkaupan osaajat pois naftaliinista?

Sivun alkuun


Reino Paasilinna
Yht.tri, europarlamentaarikko Reino Paasilinna on pitkään seurannut Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän oloja. Hän on käsitellyt Venäjän asioita tv-toimittajana ja lehdistöneuvoksena Moskovassa. Paasilinnan väitöskirja käsittelee glasnostin roolia. Tällä hetkellä Paasilinna toimii EU:n Venäjän valtuuskunnan varapuheenjohtajana.

Paasilinnan visio:
Venäjä hakee uuden tiensä - yksin tai yhdessä (9.11.98)
Sivun alkuun


Jouko Rautava
Ekonomisti Jouko Rautava työskentelee Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa (BOFIT) vastuualueenaan Venäjän talouskehityksen ja talouspolitiikan seuranta ja tutkimus.

Rautavan visio:
Öljyn hinta ja Venäjän talous (26.6.2002)
Sivun alkuun


 

Matti Rinta-Valkamalla
Toimitusjohtaja Matti Rinta-Valkamalla on liki 30 vuoden kokemus mainonnasta ja mainosvälineistä. Hä aloitti mainosuransa Venäjällä 1990, jolloin hänen tehtävänään oli perustaa Ogilvy & Matherille toimisto Moskovaan. Vuodesta 1992 hän on toiminut itsenäisenä yrittäjänä, aluksi Moskovassa ja viime vuodet Pietarissa. Rinta-Valkaman johtama Ri-Vita Marketing palvelee suomalaisia, muita ulkomaisia ja myös venäläisiä asiakkaita Venäjän markkinoilla.

Rinta-Valkaman visio:
Markkinointi ja mainonta Venäjän kriisissä (9.12.98)
Sivun alkuun


Markku Simmelvuo
Diplomi-insinööri Markku Simmelvuo on entisen Neuvostoliiton alueella patentti- ja tavaramerkkiasioita hoitavan Papula-Nevinpatin toimitusjohtaja. Hän on myös Eurooppapatenttiasiamies.

Simmelvuon Visio:
WTO-jäsenyys luo paineita:Venäjä vahvistaa immateriaalioikeuksien suojaamis- ja puolustamismekanismeja
Sivun alkuu


Jouko Santala
Merikapteeni, KTM Jouko Santala toimii Suomen Kuorma-autoliitossa Kuljetusyrittäjä-lehden päätoimittajana sekä kehitys- ja suunnittelutoimesta vastaavana johtajana. Ennen Suomen Kuorma-autoliittoon siirtymistään Santala toimi TT:n kuljetustaloudellisena asiamiehenä.
Santalan visio:
Venäjän vaikeudet (16.9.99)
Sivun alkuun


Pekka Sutela
Valtiot.tri., kansantaloustieteen dosentti Pekka Sutela on Suomen pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen päällikkö.

Sutelan visio:
Venäjällä saattaa vihdoin olla edessään pitkä kasvun kausi (2.11.2000)
Sivun alkuun


••

Hannu Tervonen
VTM Hannu Tervonen toimi Suomen Pankin idänkaupan osastolla tutkijana vuosina 1982-87 ja osallistui Idänkaupan tavaranvaihtoon ja clearing -maksujärjestelmään liittyviin valmisteluihin ja neuvotteluihin. Vuosina 1987-1996 kirjoittaja työskenteli ekonomistina ja tutkimuspäällikkönä Neste Oy:n konsernisuunnittelussa. Hän on myös vuonna 1993 julkaissut tutkielman "Suomen bilateraalisen idänkaupan järjestelmän patologia" (TKKK Itäkaupan tutkimus- ja koulutusyksikkö, Turku).

Tervosen visio:
Oravannahkakaupan lopusta 10 vuotta (5.1.2001)
Sivun alkuun

••


Pavel Uschanov
Pavel Uschanovilla yli 30 vuoden kokemus matkojen järjestämisestä Neuvostoliittoon ja Venäjälle. Hän on myös itse työasioissa matkustanut itänaapurissa poikkeuksellisen paljon, hyvinkin erilaisina aikoina ja vaihtelevissa olosuhteissa. MatkatoimistoKalevassa myyntipäällikkö Uschanovin vastuualueeseen kuuluvat nykyisin Venäjän ja muiden IVY-maiden sekä Baltian maiden matkapalveluiden tuottaminen sekä yhteyksien hoitaminen idänkauppaa harjoittaviin yritysasiakkaisiin.

Uschanovin visio:
Matkailu aina avartaa ja idänkaupassa aivan erityisesti (6.10.2000)
Sivun alkuun


Juha Väätänen
Tutkija Juha Väätänen työskentelee Lappenrannan teknillisen korkeakoulun Venäjän ja Itä-Euroopan liiketoiminnan tutkimusryhmässä ja valmistelee väitöskirjaa Venäjän pääomamarkkinoista. Väätänen on aiemmin toiminut Itä-Euroopan rahoitustehtävissä mm. Helsingissä, Lontoossa ja Moskovassa.

Väätäsen visiot:
Matkapuhelinsektoristako uusi tukiasema Venäjän talouskehitykselle? (22.2.2002)
Pääomamarkkinoiden tehtävä resurssien allokointi (25.10.2000)
Sivun alkuun

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.