PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

  Tämän internetpalvelun (www.compiler.fi) julkaisijana, kustantajana ja tiedontuottajana on Oy Compiler Ab, Helsinki.

  Vastuulauseke
  Internetpalvelumme sisältämä ja välittämä tietoa on tarkoitettu liike-elämän tietolähteeksi. Sisältöaineineisto esitetään sellaisenaan. Sisältöä ei ole tarkoitettu neuvoiksi, ohjeiksi tai muiksi päätöksenteon perusteiksi. Käyttäjä tulkitsee ja hyödyntää sisällön tarjoamia tietoja yksinomaan omalla vastuullaan.

  Oy Compiler Ab on kuitenkin pyrkinyt parhaan kykynsä mukaan valitsemaan tietonsa luotettavista lähteistä.

  Oy Compiler Ab ei vastaa palvelussa olevien omien, tiedontuottajapartnereidensa tai kolmansien osapuolten tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, ajankohtaisuudesta tai luotettavuudesta. Oy Compiler Ab ei vastaa palvelussaan esitettyjen ja välitettyjen tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

  Mikäli käyttäjä poistuu www.compiler.fi-palvelusta siinä olevien linkkien kautta ulkopuolisiin palveluihin, tapahtuu se käyttäjän omalla vastuulla.

  Tekijänoikeudet

  Internetpalvelumme www.compiler.fi:n sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja muiden immateriaalisia oikeuksia koskevien lakien mukaisesti. Palvelun kaikki tekijänoikeudet ja muut oikeudet ovat Oy Compiler Ab:lla tai muilla palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla.

  Sisällön tai sisällön osan kopiointi julkista, vastikkeellista tai vastikkeetonta, levittämistä varten on kielletty ilman Oy Compiler Ab:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kielto koskee myös sisällön varastointia tai kappaleiden tuottamista sisällöstä tai sen osasta.