Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2013
- 3.6.2013 -

Liiketoiminnan harjoittaminen koetaan helpoksi Virossa

Baltian maista Viro on paras mahdollinen maa harjoittaa liiketoimintaa. Problemaattisinta se on Liettuassa. Tähän päätelmään tuli Tukholman kauppakorkeakoulun Riian tutkimuslaitos. Se haastatteli noin 500 Viron, Latvian ja Liettuan yrittäjää. Lisäksi selvityksessä on mukana yrittäjyyteen erikoistuneiden asiantuntijoiden kommentteja.

Latvian ja Liettuan pullonkaulat löytyivät maiden korkeasta verotusasteesta. Molemmissa maissa yrittäjien harmina olivat myös jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö. Virolaisyrittäjät sen sijaan valittivat inflaation etenevän liian nopeasti.

Latviassa myös pääomien ja rahoituksen hankkiminen koettiin suureksi ongelmaksi. Lisäksi latvialaiset epäilivät useimpien yritysten toiminnan läpinäkyvyyttä.
Liettuassa sen sijaan oltiin sitä mieltä, että kilpailunvastaiset käytännöt häiritsivät yrittäjän toimia eniten. He eivät kuitenkaan anna rajoitusten häiritä, vaan ottavat riskejä. Myös virolaiset mainitsivat kilpailunvastaisuuden häiritsevän liiketoimia.

Kaikista vastaajista yli puolet oli sitä mieltä, että että Baltian maiden yrittäjät suhtautuvat vakavasti sosiaalisiin velvoitteisiin ja ympäristökysymyksiin. He arvostavat myös yrityksen hyvää mainetta.

Suurin osa vastaajista luonnehti itseään henkilönä uutteraksi, kilpailuhenkiseksi ja yrittäjyyteen sitoutuneeksi. Selvityksen mukaan virolaiset suuntautuisivat mieluusti Pohjoismaihin, kun taas latvialaiset ja liettualaiset uskovat yhteistoimintaan Venäjän, Saksan ja Puolan kanssa.

Startupit
sujuvat Virossa

SEB-pankin toukokuun puolivälissä ilmestyneen raportin mukaan yritystoiminnan käynnistäminen on Virossa paljon helpompaa kuin Latviassa tai Liettuassa. Pankin kartoitukseen osallistui noin 4 200 yrittäjää tai yrittäjäksi aikovaa kaikista Baltian maista.

Virolaisvastaajista 45 prosenttia piti yritystoiminnan aloittamista omassa maassaan helppona. Latvialaista näin arveli 29 prosenttia ja liettualaisista 30 prosenttia vastaajista. Jos haastatelluilla ei vielä ollut omaa yritystä, he haaveilivat sen perustamisesta. Monet liettualaiset ja latvialaiset sanoivat käynnistävänsä oman yritystoiminnan mieluiten Virossa.

Latviassa ja Liettuassa oli selvästi Viroa enemmän niitä, jotka olivat kiinnostuneita yritystoiminnan aloittamisesta. Toisaalta kuitenkin virolaiset toteuttivat aikeensa useammin ja kävivät perustamistoimeen hanakammin kuin naapurinsa.

Virossa perustetaan noin 50 000 uutta yritystä enemmän kuin Latviassa tai Liettuassa.

Starttipääoma
ongelmana

Ne vastaajat, jotka eivät vielä olleet aloittaneet yritystoimintaa, pitivät sen käynnistämisen suurimpana esteenä pääoman järjestymistä. Useimmat pelkäsivät epäonnistuvansa siinä ja niin oli monelle käynytkin.

Valtion tukia oli yrityksensä jo perustaneista saanut Virossa 11 prosenttia, mutta Latviassa vain kuusi prosenttia vastaajista. Liettuassa yksikään vastaajista ei ollut voinut tukeutua alkurahoituksessaan valtion apuun.

Virossa 70 prosenttia jo bisneksensä perustaneista oli perustanut yrityksenä omilla säästöillään, Latviassa omia rahojaan oli käyttänyt 77 prosenttia ja Liettuassa 76 prosenttia uusista yrittäjistä. Seuraavaksi oltiin käännytty ystävien tai sukulaisten puoleen.

Uusien yrittäjien mielestä on tärkeää, että heidän tuotteilleen tai palveluilleen löytyy markkinoita ja että ammattitaitoista työvoimaa on saatavilla. Tämä oli startup -yritysten pahin pullonkaula Virossa. Liettuassa ja Latviassa eniten harmia sen sijaan aiheutti asiakkaiden maksusuoritusten viivästyminen.

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2013/sisältö.


UUUTISET.

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001.
Uutisarkisto: Compiler News 1998.