Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2013
- 3.6.2013 -

Rail Baltica -radan kannattavuus edellyttää rahtikuljetuksia Suomesta

Suomen rahtipotentiaali on ratkaisevassa asemassa Rail Baltica -rautatieyhteyden toteutettavuuden kannalta. Latvian valtiollisen rautatieyhtiön arvioiden mukaan Rail Baltica saadaan kannattavaksi ainoastaan suomalaisyritysten vienti- ja tuontikuljetusten avulla, kertoo latvialainen uutistoimisto Leta.

Rautatieyhtiön johdon mukaan Suomesta olisi mahdollista saada radalle enemmän rahtikuljetuksia kuin mistään yksittäisestä Baltian maasta. Latvialaiset laskevat sen varaan, että Itämerellä liikennöivien alusten polttoainevaatimuksia tiukennetaan vuoden 2015 alusta lukien. Tämä nostaa tuntuvasti merirahtien hintoja, mikä pakottaa suomalaiset hakemaan vaihtoehtoisia kuljetusmuotoja ja kuljetusreittejä.

Suomen tullin mukaan merikuljetusten osuus Suomen koko kuljetetusta tavaramäärästä oli viime vuonna 83 prosenttia. Maakuljetusten osuus oli vain 14 prosenttia ja muiden kuljetusmuotojen, lähinnä lentokuljetusten osuus mitättömät kolme prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM on laatinut arvion rikkidirektiivin aiheuttamista kustannuksista. Arviossa päädytään siihen, että Suomen elinkeinoelämälle tulee joka vuosi 600 miljoonan euron lisäkustannukset laivojen polttoainevaatimusten tiukentumisen seurauksena.

Kustannusrasitusten kasvu voi puolestaan johtaa noin 5 000 työpaikan menetykseen.

Ministeriö esittää samalla pitkän listan toimia, joilla voitaisiin hyvittää yrityksille tulevia lisäkustannuksia. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mielestä monet raportissa ehdotetut keinot vaikuttavat liian hitaasti tai niiden kustannuksia leikkaava vaikutus on kyseenalainen. Keskusliitto esittääkin, että uusien polttoainevaatimusten kustannukset kompensoidaan täysimääräisesti kansallisin vaatimuksin.

Pidemmällä aikaväillä aluskannan uusiutuminen parantaa energiatehokkuutta. Alusten ja niiden moottoreiden kehitystyön ohella myös vaihtoehtoiset polttoaineet tekevät tuloaan. Nesteytetyn maakaasun arvioidaan olevan seuraava laivoissa yleisesti käytettävä polttoaine.

Aikataulullisesti Rail Baltican valmistuminen voisi tulla Suomelle sopivasti tarjoten vaihtoehdon maakuljetuksiin soveltuville kappaletavararahdeille. Osa rautatieyhteyden infrastruktuurista on jo olemassa ja rahoituskuviokin on selvillä. Raila Baltican kokonaiskustannusarvio on viimeisimmän tiedon mukaan Baltian maille yhteensä 3,68 miljardia euroa. Tästä summasta Euroopan komissio on alustavasti lupautunut rahoittamaan 85 prosenttia.

Yhteisyritys perusteilla

Baltian pääministerit päättivät koukouksessaan toukokuun viimeisenä päivänä, että tarkoituksena perustaa Baltian valtioiden yhteisyrityksen Rail Balticaa varten heinäkuussa.
Viron pääministeri Andrus Ansip iloitsi, että viimeinkin pitkään pyöritelty projekti etenee konkrettisesti.

Virolla ei ole ollut kunnollista rautatieyteyttä Euroopan markkinoille. Kuljetukset muiden kuljetusmuotojen avulla ovat tulleet hyvin kalliiksi.

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2013/sisältö.


UUUTISET.

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001.
Uutisarkisto: Compiler News 1998.