Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2013
- 3.6.2013 -

Astana houkuttelee ulkomaisia investoijia

Kazakstanin pääkaupunki Astana tavoittelee aktiivisesti uusia suoria investointeja, painotettiin viikko sitten pidetyssä Astanainvest-2013 foorumissa. Kaupunki tarvitsee investointeja teollisuuteen, infrastruktuuriin, liikenteeseen ja tietoliikenteeseen.

Astanan pormestarin Imangali Tasmagambetovin mukaan yksityisten investointien osuus kaupungin kehittämishankkeissa on nelinkertaistunut viimeksi kuluneen kolmen aikana, raportoi Tengri News. Viimeisten 15 vuoden aikana kaupungin kehitys on ollut huimaa. Asukasmäärä on on kasvanut 150 prosenttia ja alueellinen bruttokansantuote on noussut 90-kertaiseksi.

Teollisuuspuistosta
tuli menestys

Astana New City -erityistalousalue on ollut menestys etenkin teollisuuspuistonsa ansiosta. Yli 600 hehtaarin alueella toimivassa puistossa on käynnistetty jo 46 investointiprojektia yhteisarvoltaan noin 1,2 miljardia dollaria.

Teollisuuspuiston nimekkäimmät ulkomaiset investoijat ovat General Electric, Eurocopter ja Alstom. Yksin näiden kolmen yhtiön yhdistetty liikevaihto vuonna 2012 oli 500 miljoonaa dollaria.

Astana New Cityn menestyksen takia kaupunki valmistelee jo seuraavan teollisuuspuiston perustamista ja aluetta varten on tehty 450 hehtaarin tonttivaraus. Samalla on tarkoitus päivittää investoijille tarjolla olevaa kannustinpakettia.

Lisää erilaisia
kannustimia

Kannustimia on nyt tarjolla entistä laajemmin. Investointiprosessin nopeuttamiseksi alueelle rekisteröityminen voi suorittaa puolta nopeammin. Rahoitusjärjestelyihin kuuluu, että valtio maksaa pankkiluotoille korkotukea ja takaa puolet velkasummasta.

Muita sijoittajille tarjottavia etuja ovat arvonlisäveron palautus ja vapautus sekä maa- ja omaisuusverosta että yritysverosta. Lisäksi teollisuuspuistossa toimivat yritykset voivat vaivattomammin palkata palvelukseensa ulkomaista työvoimaa.

Astanan keskeisiksi kehitysteemoiksi on tänä vuonna nimetty Astana Green City, Astana Mobility ja Welcome to Astana. Green City pyrkii edistämään energiankäytön tehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Mobility tähtää puolestaan pääkaupungin liikenne-, kuljetus- ja logistiikkapalveluiden kehittämiseen. Welcome-hankkeen tarkoituksena taas on nostaa kaupungin hotelli- ja muu matkailuala kansainväliselle tasolle.

Asuntorakentamiseen
tarvitaan ulkomaisia investoijia

Keskeinen osa Astanan kehittämisessä on myös asuntorakentaminen. Pormestari Tasmagambetovin mukaan myös tälle saralle toivotaan suoria ulkomaisia investointeja ja laadukkaan rakentamisen osaamista.

Astanan ohella koko Kazakstan on vetänyt näyttävästi investointeja viimeisellä kymmenvuotiskaudella. Keskuspankin mukaan maanhan tehtiin kaudella 1993-2012 suoria ulkomaisia investointeja 171 miljardin dollarin arvosta. Tästä summasta lähes puolet eli 81 miljardia tuli vuosina 2009-2012. Viime vuonna ulkomaisen pääoman osuus öljy- ja kaasuteollisuudessa oli 18 prosenttia, mutta tehdasteollisuudessa ainoastaan yksi prosentti.

Idänkaupan Vientipalvelut 5-6.2013/sisältö.


UUUTISET.

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001.
Uutisarkisto: Compiler News 1998.