Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013
- 30.4.2013 -

Suomen viennin kasvu tuli tammikuussa euroalueelta ja Venäjältä

Suomen viennin arvo nousi tammikuussa Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan runsaaseen 4,6 miljardiin euroon eli kolme prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aiemmin.

Kauppa euroalueen kanssa kasvoi selvästi muuta kauppavaihtoa suotuisammin. Vienti euroalueen maihin nousi 16 prosenttia ja tuonti niistä vastaavasti 13 prosenttia. Eniten vienti kasvoi Viron kanssa varustamoalan suurkaupan takia. EU:n ulkopuolisista maista Venäjä kasvatti sekä vienti- että tuontiosuuttaan. Sen sijaan kauppa Kiinan kanssa väheni selvästi.

Kemianteollisuuden osuus kokonaisviennin arvosta nousi yli neljännekseen. Tästä öljytuotteiden osuus oli noin puolet. Myös metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden vienti lisääntyi. Sähkötekniikan vienti sen sijaan supistui selvästi.

Koko Euroopan unionin alueella Suomen viennin kasvu jäi kahteen prosenttiin ja ulkokaupassa lisäys oli kolme prosenttia.

Ulkokaupassa kuitenkin vienti Venäjälle kasvoi tammikuussa heikentyneistä talousodotuksista huolimatta 10 prosenttia nousten 391 miljoonaan euroon. Tulos oli yllättävän hyvä, sillä viime vuonna vienti lisääntyi seitsemän prosenttia.

Ulkokaupan itämarkkinoilla vientiteollisuutemme pääsi lupaavaan tulokseen myös Ukrainassa ja Kazakstanissa. Vienti Kazakstaniin kasvoi tammikuussa vuositasolla 65 prosenttia, mihin vaikutti pari yksittäistä suurta toimitusta. Ukrainan tapauksessa viennin 10 prosentin parannus johtui tasaisemmasta tavaratoimitusten virrasta.

EU:n itäisillä markkinoilla Suomen viennin kokonaisarvo nousi nousi eniten Viron kohdalla. Tammikuussa vuosikasvu oli huikeat 126 prosenttia, mutta tähän pääasiallisena syynä oli edellä mainittu varustamoiden laivakauppa. Kasvuluvun realistiseen arviointiin antaa lähtökohtaa se, että viime vuonna Viron-vientimme kasvoi 26 prosenttia.

Baltiassa vienti Liettuaan jatkoi alamäkeään. Vienti supistui kolme prosenttia, kun lasku viime vuonna oli viisi prosenttia. Vienti Latviaan kasvoi jo viime vuonna yhdeksän prosenttia ja tämän vuoden tammikuussa se hypähti 29 prosenttia.

Usean vuoden ajan yhtäjaksoisesti kasvanut Puolan-vienti alkoi viime vuonna hyytyä. Vienti supistui 10 prosenttia ja kuluvan vuoden tammikuussa vähennys oli vuositasolla kaksi prosenttia.

Tullin tammikuun tilastossa oli vähän maita, joissa suomalaisviejät pääsivät kaksinumeroisiin kasvulukuihin. Viron ja Latvian lisäksi joukkoon mahtuivat Kanada (+224 %), Iran (+157 %), Etelä-Korea (+ 64 %), (Belgia (+41 %) ja Hong Kong (+34 %).

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013/sisältö


UUUTISET:

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-