Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013
- 30.4.2013 -

Rakentaminen hidastui tuntuvasti Venäjällä 2012

Venäjän rakennusteollisuus kasvoi viime vuonna 2,4 prosenttia, kun rakennustuotanto lisääntyi viisi prosenttia kahtena edellisenä vuotena. Tuotannon arvo nousi kuitenkin 5 712 miljardiin ruplaan eli nykykurssein noin 138 miljardiin euroon.

Viime vuosi oli yksi kolmesta vuodesta 2000-luvulla, jolloin rakennustuotannon kasvu alitti bruttokansantuotteen nousun. Edellisen kerran näin tapahtui vuosina 2002 ja 2009, todetaan puolalaisen PMR-konsulttiyhtiön Rosstatin tietojen pohjalta laatimassa vuosiraportissa.

Konsulttiyhtiön mukaan rakennusteollisuuden kehitystä hidasti engineering-rakentamisen vaimentuminen. Tämän sektorin tuotanto kasvoi 9,3 prosenttia vielä vuonna 2011, mutta viime vuonna parannus jäi 1,5 prosenttiin. Tuotannollisen rakentamisen pysyminen ylipäätään plussalla johtui energiateollisuuden investoinneista. Panostukset liikenneinfrastruktuurin rakennushankkeisiin sen sijaan supistuivat, kun kansallisen liikennejärjestelmän kehityshankkeen määrärahoja leikattiin 738,2 miljardiin ruplaan eli noin 18 miljardiin euroon, mikä oli 7,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

Energiasektorin engineering-rakentamisesta valtaosa kohdistui kaasu- ja öljyteollisuuteen. Uudis- ja korjausrakentaminen oli erityisen aktiivista pohjoisilla alueilla, Siperiassa ja Jamalin niemimaalla.

Muiden kuin asuintalojen rakentaminen kehittyi viime vuonna jonkin verran paremmin kuin engineering-rakentaminen tai asuntorakentaminen. Tällä rakennusalan lohkolla tuotanto kasvoi 3,9 prosenttia ja uusia rakennuksia valmistui 15 809 kappaletta. Määrä oli hieman pienempi kuin vuonna vuonna 2011, mutta rakennusten pinta-ala kasvoi neljä prosenttia.
Yleiskäyttöisistä uusista rakennuksista 5 706 oli liikerakennuksia. Määrä jäi hieman vuoden 2011 tukoksesta, mutta kohteet olivat keskimäärin 4,7 prosenttia kookkaampia. Kaikista eniten kasvoi kuitenkin maatalouselinkeinoon liittyvien rakennusten tuotanto.

Vuosituotanto yli
800 000 asuntoa

Asuntotuotannossa päästiin kohtuullisen hyvään tulokseen. Tuotannon arvo kasvoi 2,9 prosenttia, mikä oli lähellä vuoden 2011 tulosta. Määrällinen lisäys oli kuitenkin 5,2 prosenttia ja asuntoja valmistui 826 800 kappaletta, mikä oli suurin määrä kahteenkymmeneen vuoteen.

Asuntojen yhteenlaskettu pinta-ala kasvoi sekin 4,7 prosenttia nousten 65,2 miljoonaan neliömetriin. Tämäkin oli uusi ennätys ja ylitti edellisen vuonna 2008 saavutetun huipputuloksen. Uusista asunnoista 43,2 prosenttia rakennettiin yksityisellä rahoituksella.

PMR-konsulttiyhtiön keräämien tietojen perusteella Venäjän koko asuntokanta oli viime vuoden lopussa 3,35 miljardia neliömetriä eli 60 miljoonaa neliötä enemmän kuin edellisvuonna. Suhteellisesti eniten uusia asuntoja valmistui Krasnodarin, Tjumenin ja Tsheljabinskin alueilla

Venäjän suurkaupunkien ahtaista asunto-oloista huolimatta asumisväljyys koko maassa on ehkä yllättävän hyvä. Asunnoissa keskimääräinen asuinpinta-ala henkeä kohden oli noin 23 neliötä, joten asukkaiden elintila oli kasvanut keskimäärin kaksi neliötä viiden vuoden aikana.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013/sisältö


UUUTISET:

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-