Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013
- 30.4.2013 -

Venäjän talouskehityksessä alueellisia vaihteluita vuonna 2012

Vähittäiskaupan myynnin kasvu hidastui Moskovaa ympäröivässä keskisessä federaatiopiirissä ja maan itäisissä osissa mutta lisäys oli silti 5-8 %. Moskovassa ja Moskovan alueella kasvu hidastui jyrkästi. Pääkaupungissa vuosikasvu jäi alle kahden prosentin. Näiden kahden alueen kulutuskeskittymä edusti kuitenkin edelleen 23 prosenttia koko maan vähittäismyynnistä.

Tämän vuoden tammi-helmikuussa vähittäiskaupan myynti lisääntyi edelleen varsin ripeästi lukuun ottamatta Moskovaa, Moskovan aluetta ja Pietaria.

Luoteis-Venäjällä vähittäiskaupan kasvu nopeutui viime vuonna ja Pietarissa päästiin 8 prosentin parannukseen. Samaan 7-8 prosentin kasvuun ylsi myös maan eteläosasta Uralin itäpuolelle ulottuva aluekokonaisuus.

Investointien kasvu tasaantui useimmilla alueilla. Pietarissa investoinnit vähenivät, kuten myös edellisenä vuonna. Investoinnit supistuivat myös Kaukoidässä APEC-kokouksen synnyttämän investointipiikin jälkeen. Moskovassa ja Moskovan alueella investoinnit sen sijaan vilkastuivat huomattavasti.

Teollisuustuotannon kasvu vaimeni kaikissa 8 federaatiopiirissä, joskin maan länsiosissa tuotanto kasvoi 4-6 % lukuun ottamatta Luoteis-Venäjää, jossa tuotannon lisäys jäi 2 prosenttiin. Tämän vuoden tammi-helmikuussa Venäjän tuotannon kehitys heikkeni, paitsi eteläisillä alueilla.

Pitkän aikavälin talousskenaariossaan talousministeriö arvioi talouden kasvavan muutamien lähivuosien aikana vilkkaimmin juuri maan eteläosissa sekä myös Kaukoidässä. Myös Luoteis-Venäjän ja keskisen federaatiopiirin kasvun odotetaan olevan hieman parempaa kuin idempänä.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013/sisältö


UUUTISET:

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-