Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013
- 30.4.2013 -

Taantuma häämöttää vientivetoiselle Puolalle

Puolan aiemmin testattu taloudellinen kestokyky on alkuvuoden kehityksen valossa joutumassa uhanalaiseksi. Tämän uskoo myös maan hallitus, joka huhtikuun lopulla laski entisen vuoden 2013 talouskasvuennusteensa 2,2 prosentista 1,5 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että Puolan talouden odotetaan ajautuvan samaan tilaan kuin vuonna 2009.

Finanssiministeriön tilannearviolle on yksinkertainen syy. Vientimarkkinat eivät edelleenkään vedä tuttuun tahtiin ja kotimaassa sekä kulutuskysynnän ja investointikysynnän odotetaan hidastuvan.

Samaan tulokseen virallisen ennusteen kanssa päätyy myös Puolan tiedeakatemian talousinstituutti. Sen mukaan koko vuoden kasvu olisi myös 1,5 prosenttia ja siten, että vuoden viimeisellä neljänneksellä talouden vuosikasvu nopeutuisi 1,9 prosenttiin.

Vielä hieman kriittisempi Puolan tämän vuoden talouskasvun suhteen on kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Se uskoi vielä edellisessä ennusteessaan 1,75 prosentin kasvuun, mutta huhtikuun jälkipuoliskolla se päätyi 1,3 prosenttiin.

IMF:n perustelut olivat samat kuin Puolan finanssiministeriölläkin, mutta lisäksi rahasto mainitsi EU-tukien vähentymisen Puolan julkisiin investointeihin.

Puolan talouskehitys hidastui jo viime vuonna ja bruttokansantuotteen lisäys jäi kahteen prosenttiin. Jo tämä herätti Puolassa huolia, sillä olihan maa vuoden 2009 talouskriisin keskelläkin ainoana EU-maana onnistunut pitämään talouskehityksensä plussan puolella.

Vuoteen 2009 verrattuna Puola on nyt hankalammassa tilanteessa, koska kotimainen kulutuskysyntä ei enää pysty korvaamaan vientiteollisuutta talouden kantavana voimana. Neljä vuotta sitten kotitalouksilla oli jälkikäteen ajateltuna yllättävän paljon säästöjä, jotka nopeasti suuntautuivat kulutukseen. Nyt vaikea työllisyystilanne pitää kuluttajat varuillaan.

Kulutusalttiuden heikentymisestä tuli varoitus viime joulukuussa, kun vähittäiskaupan myynnin lisäys jäi pienemmäksi kuin moneen vuoteen. Tämän vuoden maaliskuussa myynti hyytyi jo lähes täysin ja lisäys jäi tilastoviraston mukaan marginaaliseen 0,1 prosenttiin.

Puola tarvitseekin kipeästi talousveturikseen taas viennin, jonka osuus kansantaloudesta on lähes puolet. Sille on nyt kuitenkin haettava laajempia markkinoita kuin pelkästään EU-maat ja IVY-maat.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013/sisältö


UUUTISET:

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-