Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013
- 30.4.2013 -

Viro Baltian kiinnostavin investointikohde

Baltian maihin tehtiin viime vuonna yhteensä 2,55 miljardin euron arvosta suoria ulkomaisia investointeja. Viro oli investoinneissa selvästi vetovoimaisin kohde 1,14 miljardin euron sijoituksillaan. Latviaan ulkomaiset sijoittajat investoivat 771 miljoonan euron arvosta ja Liettuan osalle tuli 637 miljoonaa.

Virossa investointien virta korjaantui poikkeuksellisen huonoksi jääneen vuoden 2011 jälkeen ja palasi suunnilleen vuoden 2010 tasolle.Latviassa suorat ulkomaiset investoinnit supistuivat vuoteen 2011 verrattuna ja Liettuassa investoinneissa tapahtui raju 37,6 prosentin pudotus. Liettuassa investointien lasku selittyi sillä, että ulkomaisten sijoittajien Liettuaan tekemät jälleen investoinnit jäivät 13 prosenttiin edellisvuoden tasosta.

Virossa ulkomaisten investointien summa vastasi 6,7 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Latviassa vastaava osuus oli 3,5 prosenttia ja Liettuassa 2,0 prosenttia.

Virossa suorien investointien kumulatiivinen kanta oli viime vuoden lopussa 14,2 miljardia euroja ja Liettuassa se oli 11,9 miljardia. Latviasta ei ole vielä saatu vastaavaa päätöslukua.

Ruotsi ja Suomi
sijoittajina kärjessä

Virossa investointikannasta Ruotsin osuus oli 3,9 miljardia euroa ja Suomen osuus 3,3 miljardia, joten näiden kahden maan yhdistetty osuus oli puolet suorista sijoituksista. Yhden miljardin rajan ylittivät myös Alankomaista tehdyt investoinnit. Seuraavina suuruusjärjestyksessä olivat Norja, Venäjä ja Liettua. Myös Kyproksesta investoitiin Viroon 410 miljoonan euron arvosta.

Liettuassa investointien selvästi suurin lähtömaa oli Ruotsi. Sen osuus kumulatiivista investointikannasta oli 21,7 prosenttia ja investointisumma oli 2,5 miljardia euroa.

Ruotsin lisäksi tuntuvia investointeja tekivät myös puolalaiset, saksalaiset, alankomaalaiset ja Norjalaiset. IVY-maiden yhteenlaskettu investointiosuus oli vain 5,1 prosenttia.

Viime vuonna ulkomaisia investoijia kiinnostivat Baltian maissa entiset kohteet. Valtaosa investoinneista suuntautui edelleen pankki- ja vakuutussektorille sekä kiinteistöalalle. Myös vähittäiskauppa ja tukkukauppa vetivät sijoituksia. Sitä vastoin halu teollisiin investointeihin pysyi vaimeana.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013/sisältö


UUUTISET:

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-