Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013
- 30.4.2013 -

Valko-Venäjä panostaa kauttakulkuliikenteeseen

Valko-Venäjän on maantieteellistä sijaintiaan hyödyntääkseen käynnistänyt vuoteen 2015 ulottuvan transito-ohjelman, jonka tavoitteena kasvattaa maan kautta menevää kauttakulkuliikennettä.

Kuljetusalalla on jo nyt merkittävä asema Valko-Venäjän kansantaloudessa. Sen osuus bruttokansantaloudesta lähenee 10 prosenttia. Alan uskotaan kauttakulkuliikenteen ansiosta kehittyvän talouskasvun tärkeäksi osatekijäksi.

Ensin on kuitenkin infrastruktuuri - liikenneväylät, raja-asemat ja logistiikka - saatava kuntoon.

Tällä hetkellä alle 10 prosenttia Valko-Venäjän kautta kulkevasta tavaraliikenteestä käyttää hyväkseen paikallisia logistiikkapalveluita, koska niiden perusrakenteen ovat heikot. Valtio näkeekin logistiikkapalveluiden kehittämisen transitoliikenteen yhdeksi avainkysymykseksi.

Tienvarsipalvelut
paranevat olellisesti

Valko-Venäjän transito-ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota myös tiestön kunnon kohentamiseen ja tienvarsipalvelujen luomiseen. Pääteiden varsille tarvitaan välttämättä uusia huoltoasemia, majoituspalveluita ja erilaisia myymälöitä.

Liikenneministeriö aikookin kannustaa erityisesti pk-yrityksiä osallistumaan hankkeisiin.

Raja-asemien uudistaminen on myös ohjelmassa. Niiden päivitykseen valtio on varannut tälle vuodelle 128 miljardia Valko-Venäjän ruplaa eli noin 13 miljoonaa dollaria. Erityisesti tarvetta olisi Valko-Venäjän ja Venäjän rajalla, joissa transitoliikenne kasvaa nopeasti sekä Liettuan ja Puolan vastaisilla rajoilla.

Transito-ohjelma vaikuttanut
jo maantieliikenteeseen

Valko-Venäjän hallituksen kehittämisohjelma on liikenneministeriön mukaan jo tuottamassa tuloksia. Transitoliikenteen tulot kasvoivat viime vuonna kuitenkin vain kolmeen miljardiin dollariin edellisvuoden 2,8 miljardista.

Tämä vuosi ei kuljetusten kokonaisuuden kannalta alkanut erityisen hyvin. Tammi-helmikuussa tavarankuljetukset vähenivät 3,5 prosenttia vuositasolla. Pahin kolaus on kohdannut rautatiekuljetuksia, jotka romahtivat 12,6 prosenttia. Transito rautateillä väheni sekin 11,6 prosenttia hallituksen hyvistä aikeista huolimatta.

Maanteiden kauttakulkuliikenteellä meni paremmin, sillä kasvua maanteiltä saatiin 25 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan maatiekuljetukset ovat hyvissä kasvuasemissa, sillä tammi-helmikuun kasvuksi kirjattiin 10,7 prosenttia. Ilmailuliikenteessä transito kasvoi 10 prosenttia.

Noin 1,5 miljoonaa tavarankuljetusrekkaa käytti Valko-Venäjää kauttakulkuun viime vuonna. Matkustajaliikenteessä vastaava luku oli 22 000 bussilastillista.

Venäjän-kuljetusten
uudelleenjärjestelyt söivät
rautatietransitiota

Rautateiden kauttakulkuliikenne väheni sen sijaan noin kymmenyksen. Liikenneministeriön mukaan siihen on vaikuttanut etenkin Venäjän vientikuljetusten uudelleenjärjestelyt ja niiden ohjaaminen naapurimaiden Liettuan ja Latvian satamista Pietarin alueen satamiin. Myös Venäjän raaka-aineiden kysynnän lasku EU-maissa on heijastunut Valko-Venäjän rautatiekuljetuksiin.

Tämän takia Velko-Venäjä on suuntaamassa katseensa Keski-Aasian ja Aasian suuntaan. Se aktiivinen suuressa juharahtihankkeessa, jonka reitti kulkee Kiinasta Kzakstanin, Venäjän, Valko-Venäjän ja Puolan kautta Saksaan.
Reitti on kaupallisesti lupaava verrattuna nykyisiin Kiinan ja Euroopan välisiin rautateiden kuljetusyhteyksiin.

Kuuden maan halki kulkeva rahtikuljetus kestää vain kuusi päivää.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013/sisältö


UUUTISET:

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-