Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013
- 30.4.2013 -

Ukrainasta tulossa IVY:n tulliliiton tarkkailijajäsenuomen viennin kasvu tuli tammikuussa euroalueelta ja Venäjältä

Ukrainan lähentyminen Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tulliliittoon on saanut nopean käänteen. Pääministeri Mykola Azarov ilmoitti huhtikuun 24. päivä lehdistötilaisuudessa, että osapuolten kesken on saavutettu periaatesopimus Ukrainan osallistumisesta tulliliittoon tarkkailijan ominaisuudessa. Päämisterin mukaan enää tarvitaan teknisten asiakohtien käsittely. Parhaimmillaan varsinainen sopimus voisi syntyä jo huhti-toukokuun vaihteessa.

Havainnoitsijan asema antaisi Ukrainalle mahdollisuuden osallistua tulliliiton hallituksen ja valiokuntien kokouksiin, mutta ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Venäjä on pidemmän aikaa taivutellut Ukrainaa liittymään tulliliittoon sen täysivaltaisena jäsenenä. Kannustimina Venäjän on tarjonnut edullisempaa maakaasua ja muita taloudellisia etuja.

Ukraina on tähän asti pitänyt yllä tulliliittoa koskevaa neuvotteluyhteyttä, mutta on samalla painottanut muita kauppapoliittisia intressejään, jotka liittyvät EU-integraatioon ja maan WTO-jäsenyyteen.

Näitä näkökohtia painotti myös Ukrainan ulkoministeri Leonid Kozhara Moskovan vierailullaan vielä maaliskuun lopussa. Ministerin mukaan Ukrainan kauppapoliittiset sitoumukset WTO:n ja EFTA:n kanssa ovat korkea kynnyskysymys jäsenyydelle tulliliiton kanssa.

Ministeri Kozhara totesi myös, että suhde tulliliittoon on Ukrainalle lisäksi sisäisesti ongelmallinen kysymys. Ei ole mikään salaisuus, että maassa noin puolet äänestäjistä kannattaa integraatiota EU:n kanssa, kun taas toinen puoli suosii tulliliittoa Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin kanssa.

Venäläisen näkemyksen mukaan Ukrainan johto toteuttaa kahta strategiaa. Ukraina tavoittelee maakaasun kauttakuljetusten avulla kaupallisen välittäjän asemaa Venäjän ja Euroopan välillä. Tähän sisältyy ajatus olla osa Eurooppaa, mutta kuitenkin Venäjän luotonannon, investointien ja muiden resurssien tukemana.

Siinä missä Ukraina on ajautumassa tahtomattaan tai tietoisesti lähemmäksi tulliliittoa on Kirgisialla suoranaista pyrkyä päästä sen jäseneksi. Venäjä on jo periaatteessa hyväksynyt Kirgisian anomuksen ja on asettanut yhteisen komission valmistelemaan jäsenyyssopimukseen liittyviä asiakirjoja.

Idänkaupan Vientipalvelut 4.2013/sisältö


UUUTISET:

Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Uutisarkisto: Compiler News 1998-