Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.1.2011

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä lisääntyi taas

Venäjältä siirrettiin viime vuonna keskuspankin ennakkoarvion mukaan yksityistä pääomaa nettomääräisesti 38 miljardia dollaria, mikä oli kolmanneksen vähemmän kuin vuonna 2009. Valtaosasta pääomavientiä vastasivat muut yritykset kuin pankit. Pääomien vienti kiihtyi viimeisellä vuosineljänneksellä 23 miljardiin dollariin. Loppuvuoden voimakas kasvu tuli yllätyksenä asiantuntijoille, jotka olivat odottaneet ruplan vahvistumisen heikentävän maasta ulos suuntautuvaa valuuttavirtaa.

Kasvanut ulosvirtaus sai viranomaiset huolestumaan siitä, että maasta mahdollisesti viedään laittomasti hankittuja varoja, joista ei ole maksettu veroja. Tämän arvellaan tapahtuvan erityisesti ulkomaankaupan maksujen varjolla. Finanssiministeriö ja keskuspankki ovat parhaillaan valmistelemassa esitystä tuonti- ja vientimaksujen valvonnan kiristämisestä.

Venäjälle tehtiin viime vuonna ulkomaisia suoria sijoituksia 29 miljardin dollarin arvosta, eli lähes yhtä paljon kuin vuonna 2009.

Venäjän valuuttavaranto kasvoi vuoden aikana 9 % ja oli vuoden lopussa 479 miljardia dollaria. Venäjällä on kansainvälisesti vertaillen erittäin suuret valuuttavarannot, jotka riittävät kattamaan 18 kuukauden tavaroiden ja palveluiden tuonnin. Kehittyneissä maissa varannot kattavat keskimäärin noin kahden kuukauden tuonnin.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Seija Lainela

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2011. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-