Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.1.2011

Venäläispankit vahvistuvat

Venäjällä toimivien pankkien yhteenlasketut varat kasvoivat tammi-marraskuussa 11,0 prosenttia. Pankkivarojen kokonaissumma oli marraskuun lopussa 32 672 miljardia ruplaa eli noin 810,4 miljardia euroa.

Pankkien yhdistetty antolainauskanta nousi 11 kuukauden aikana 22 254 miljardiin ruplaan, mikä vastaa 548,9 miljardia euroa. Tästä yksityisluottojen osuus oli 3 998 miljardia ruplaa eli noin 98,6 miljardia euroa. Yksityisluottojen kanta lisääntyi tammi-marraskuun jaksolla 11,9 prosenttia.

Yritysluottojen kanta kasvoi puolestaan 10,9 prosenttia ja nousi 13 904 miljardiin ruplaan vastaten noin 342,9 miljardia euroa. Luotonannon piristyessä ongelmaluottojen rasite samanaikaisesti pieneni. Kun ongelmaluottojen osuus koko antolainauskannasta oli syyskuussa 6,2 prosenttia laski se marraskuulle tultaessa 5,6 prosenttiin.

VTB-pankkiryhmittymän osuus Venäjän kaikista pankkivaroista oli marraskuussa 11,4 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2011. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-