Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.1.2011

Venäjän vähittäiskauppa toipui vuoden 2009 notkahduksesta

Venäjän vähittäiskauppa piristyi tuntuvasti viime vuonna ja ennakkoarvioiden mukaan myynnin lisäys nousee noin 10 prosenttiin. Vuonna 2009 kaupan kasvu jäi viiteen prosenttia, kun myynti sitä ennen lisääntyi keskimäärin 25 prosenttia vuosina 2004-2008.
Myynnin taantumisen vuonna 2009 aiheuttivat kansalaisten ostovoiman heikentyminen, korkea työttömyys, ruplan kurssi sekä kuluttajien luottamuksen heikentyminen omaan talouteensa.

Viime vuonna kaikki nämä kulutuskysyntää hidastaneet tekijät kääntyivät parempaan päin. Kotitaloudet huomasivat tämän ja kuluttajien mielialaindeksin lukemat paranivat vuosineljänneksittäin.

Venäjän vähittäiskaupan kehitystä seuraavan PMR Russian selvityksen mukaan alan markkinoiden koko oli vuonna 2009 noin 460 miljardia dollaria.

Tähän summaan olisi nyt tulossa noin 10 prosentin lisäys vuoden 2010 osalta.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2011. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-