Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.1.2011

Venäjän ja Valko-Venäjän kauppa kriisiä edeltäneelle tasolle

Venäjän ja Valko-Venäjän välinen kauppa on kehittynyt hyvin. Venäläislähteiden mukaan kauppavaihto nousi jo tammi-lokakuun jaksolla finanssikriisiä ja taantumaa edeltäneelle tasolleen.

Ennakkotiedon mukaan kauppavaihdon arvo nousi koko viime vuoden kohdalla 25 miljardiin dollariin ja tämä osoittaa, että kaupan lisäämiseen löytyy edelleen runsaasti potentiaalia.

Kaupankäynti on Valko-Venäjälle edelleen alijäämäistä johtuen suurista energiahankinnoista Venäjältä. Valko-Venäjä on kuitenkin kyennyt kasvattamaan omaa tavaravientiään Venäjälle erityisesti elintarvikkeiden alalla. Viime vuonna Valko-Venäjän vienti kasvoikin 47 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2011. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-