Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.1.2011

Sopua Valko-Venäjän ja Venäjän kauppariitoihin

Valko-Venäjä ja Venäjä ovat sopineet talousyhteistyönsä ydinkysymyksistä, jotka jäivät vielä auki vuoden vaihtuessa. Osapuolet löysivät periaatteellisen ratkaisun ydinvoimalan rakentamiseen, maakaasun hinnoitteluun sekä raakaöljyn toimituksiin.

Venäjä on osaltaan päättänyt, että se voi toimittaa kaasua Valko-Venäjälle nykyisin sopimushinnoin aina vuoden 2011 loppuun saakka. Venäjä on lisäksi valmis harkitsemaan kompensaatioita, mikäli kaasun hinnasta tulee liian raskas taakka Valko-Venäjän valtionbudjetille ja teollisuudelle.

Venäjä on nyt myös valmis toimittamaan Valko-Venäjälle raakaöljyä ilman vientitullia, mikä vastaa IVY-maiden tulliliiton periaatteita. Venäläisten laskelmien mukaan tullien poistaminen merkitsee Valko-Venäjälle noin 4,1 miljardin dollarin hyvitystä. Venäjä on jo vahvistanut, että sen raakaöljyn vientitullimaksu nousee helmikuussa 346 dollariin tonnilta.

Tarjous on hyvä Valko-Venäjälle, jonka jalostamot tarvitsevat edelleen venäläistä öljyä, vaikka sille on haettu vaihtoehtoisia toimittajia. Valko-Venäjä allekirjoittikin vast´ikään Ukrainan kanssa sopimuksen, jolla Venezuelasta hankittu öljy toimitetaan tehokkaasti Odessa-Brody-putkea myöten perille Valko-Venäjälle. Sopimus kattaa vuodet 2011 ja 2012 ja siirrettävä öljymäärä voidaan nostaa kahdeksaan miljoonaan tonniin vuodessa.

Valko-Venäjä on pääsemässä yhteisymmärrykseen myös uuden Grodnon ydinvoimalan rakentamisesta ja runkosopimus on tarkoitus allekirjoittaa lähikuukausina. Loppuneuvottelut koskevat Valko-Venäjän kustannusosuuden rahoitusta ja toisaalta Venäjän vaatimusta saada puolet voimalan sähköntuotannon myyntituloista.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2011. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-