Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.1.2011

Kazakstanin talouskasvu ylitti odotukset

Kazakstanin talous kasvoi ennakkotiedon mukaan viime vuonna 7,0 prosenttia, mikä oli enemmän kuin hallituksen vuoden lopulla joulukuussa ylöspäin tarkistama 6,0 prosentin ennuste. Samalla myös maan inflaatio pysyi kohtuullisen hyvin kurissa vuosi-inflaation jäädessä 7,8 prosenttiin.

Kazakstanin teollisuus kehittyi varsin suotuisasti. Tilastoviraston mukaan teollisuuden kokonaistuotanto kasvoi vuositasolla noin 10 prosenttia ja tehdasteollisuudessa, metalliteollisuus mukaan lukien päästiin peräti 18,4 prosentin kasvuun.

Teollisuuden muilla pääsektoreilla kasvu oli vaatimattomampi. Kaivosteollisuuden tuotanto kasvoi 5,3 prosenttia, sähköntuotanto 4,1 prosenttia ja vedenkäsittely ja -jakelu 4,8 prosenttia.

Alkutuotannossa raakaöljyn ja kaasuöljyn tuotanto lisääntyi 4,0 prosenttia määrän noustessa 79,5 miljoonaan tonniin. Täm jäin hieman alle virallisen tavoitteen, joka oli 81 miljoonaa tonnia.

Kazakstanin maakaasuntuotanto kasvoi puolestaan 4,3 prosenttia ja oli 37,1 miljardia kuutiometriä.

Rakennustuotannon arvo kasvoi vain yhden prosentin verran, mutta rakennusmarkkinoiden arvo oli silti huomattava eli noin 9,5 miljardia euroa. Yksin valtiollisen rakennusohjelman puitteissa valmistui 9,6 miljoonaa neliömetriä asuinpinta-alaa.

Palvelusektorilla liikennetoiminta kasvoi 7,4 prosenttia ja tietoliikenneala 5,0 prosenttia.

Viime vuosi oli huono vain maatalouden kannalta. Koko maataloussektorin tuotanto laski 11,7 prosenttia, mikä johtui pääosin heikosta viljasadosta. Sato jäi 13,9 miljoonaan tonniin eli 22,7 % pienemmäksi kuin vuonna 2009. Aiemmin varastoidun viljan ansiosta Kazakstan kykeni kuitenkin viemään lähes yhdeksän miljoonaa tonnia, mikä oli lähes 29 prosenttia edellisvuotista enemmän.

Kazakstanin keskuspankki antoi tammikuussa ensimmäisen vuotta 2011 koskevan talouskasvuennusteensa.

Tälläkin kertaa konservatiivisessa ennusteessa tyydytään 5-6 prosentin kasvuun eikä siinä oteta täysin huomioon öljyn hyviä hintaennusteita vuodelle 2011. Toisaalta myös kansainvälinen valuuttarahasto IMF on omassa arviossaan varovainen tyytyen noin viiden prosentin kasvuarvioon.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2011. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-