Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.1.2011

Baltian maille hyvät kasvuennusteet

UniCredit ja Nordea arvioivat kumpikin, että kaikki Baltian maat yltävät tänä vuonna vähintään kolmen prosentin talouskasvuun. Viime vuonna selvään kasvuun pääsi vain Viro, jonka bruttokansantuote nousi 2,4 prosenttia.

Liettuassa talous kasvoi niukasti 0,9 prosenttia ja Latviassa kehitys oli edelleen negatiivinen talouden supistuessa 0,9 prosenttia. Tilanne kuitenkin koheni selvästi vuoteen 2009 verrattuna, jolloin taloudet kärsivät vakavasti taantumasta. Latvian bruttokansantuote laski 18 prosenttia, Liettuan 15 prosenttia ja Virossakin pudotus oli 14 prosenttia.

UniCreditin ennusteen mukaan Viron ja Latvian taloudet voisivat tänä vuonna nousta jo 3,9 prosentin kasvu-uralle ja Liettuankin kasvu olisi 3,7 prosenttia.

Pankki on eniten huolissaan Latviasta, vaikka sillä onkin tällä hetkellä viennin ansiosta suhteellisen hyvät kasvunäkymät.

Latvian talous on silti 22,6 prosenttia alle sen mitä se oli ennen finanssikriisiä.

Nordean maakohtaiset kasvuennusteet poikkeavat jonkin verran Uni-Creditin antamista luvuista. Nordean ekonomistien mukaan Viron talous kasvaisi tänä vuonna 4,2 prosenttia, kun Latvian ja Liettuan olisi tyytyminen 3,0 prosentin nousuun.

Pankki on antanut ennusteensa myös vuodelle 2012. Sen mukaan talouskasvu olisi Virossa 4,0 prosenttia, Latviassa 4,2 prosenttia ja Liettuassa 3,8 prosenttia.

Myös Nordea pitää UniCreditin tavoin ratkaisevan tärkeänä, että Latvia ohjaa edelleen julkista talouttaan IMF:n tiukkojen ohjeiden mukaisesti. Latvian kuluvan vuoden tavoitteena on kaventaa valtionbudjetin alijäämää. Mikäli alijäämä onnistutaan puristamaan 5,4 prosenttiin, on 3,0 prosentin tason saavuttaminen mahdollista vuonna 2012.

Nordea odottaakin, että Latvia ja myös Liettua korjaavat budjettivajeensa EU:n asettamalle tasonsa, jolloin euroalueeseen liittyminen olisi mahdollista vuonna 2014.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2011. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-