Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.1.2011

Venäjä ratifioi Mustanmeren kansainvälisen kehätiehankkeen

Mustanmeren talousalueen yhteistyöjärjestöt allekirjoittivat jo vuonna 2007 muistion Mustanmeren ympäri kiertävän yhtenäisen kehätieyhteyden rakentamisesta. Venäjän duuma ratifioi omalta osaltaan muistion viime joulukuussa ja myös presidentti vahvisti sen saman tien.

Kehätien tarkoituksena on nopeuttaa ihmisten ja tavaroiden liikkumista Mustanmeren talousalueella ja parantaa liikenteellisiä jatkoyhteyksiä Euraasiaan. Tiehanke toteutetaan siten, että olemassa olevia tieosuuksia parannetaan ja lisäksi rakennetaan uusia yhteyksiä.
Tien piiriin tulevat kaikki Mustanmeren rannikkovaltiot sekä sen lähimaat Moldova ja Kreikka. Suunnitellun tieyhteyden kokonaispituus on 7 140 kilometriä.

Kehätien solmukohtia ovat Istanbul, Samsun, Trabzon ja Edirne Turkissa, Batumi ja Poti Georgiassa, Novorossiisk, Donin Rostov ja Taganrog Venäjällä sekä Mariupol ja Odessa Ukrainassa. Romaniassa tie kulkee Bukarestin ja Bulgariassa Haskovon kautta.

Mustameren rannikolta kehätie johdetaan vielä Chisinauhin Moldovassa sekä Aigeanmeren satamakaupunkeihin Komotiniin ja Aleksandroupolikseen Kreikassa.

Mustanmeren liikenneyhteyksiä ollaan parantamassa myös auto - ja junalauttaliikenteen avulla. Säännöllisiä rajat ylittäviä lauttayhteyksiä on toistaiseksi vähän talousalueen merkitys huomioiden.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2011. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-