Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.1.2011

Venäjän talous vakautunut selvästi

Venäjän talous kasvoi viime vuonna ennakkotiedon mukaan 3,8 prosenttia, mikä vastaisi tarkoin talousministeriö viimeisintä, satovahingoilla alaspäin tarkistettua ennustetta.
Venäjän vuosi-inflaatio oli 8,8 prosenttia, mikä oli tasan sama kuin vuonna 2009. Myös inflaatioprosentti poikkesi hieman virallisesti ennusteesta, sillä satovahingot nostivat elintarvikkeiden hintoja odotettua enemmän.

Taloudellinen kehitys paransi myös Venäjän työllisyystilannetta. Työttömien määrä laski vuoden aikana 5,6 miljoonaan parantuen siten 11,4 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Vuoden lopussa työttömyysaste oli 7,2 prosenttia.

Myös Venäjän valtiontalous kehittyi suotuisasti vuonna 2010. Valtionbudjetin alijäämä edusti enää 3,9 prosenttia maan bruttokansantuotteesta, kun alijämäksi ennakoitiin 5,3 prosenttia.
Budjetin tulopuolen tavoite ylittyi 5,4 prosenttia, kun taas menopuolella alitettiin tavoite 2,1 prosentilla. Budjettia tuki tullin maksutilitysten 23 prosentin kasvu.

Valtion taloutta vahvisti ratkaisevasti viennin 30 prosenttia ylittänyt kasvutahti, joka kasvatti samassa suhteessa vientitullimaksujen kertymää.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2011. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-