Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.9.2009

Venäjällä satoja yhteen yritykseen nojaavia kaupunkeja

Pääministeri Vladimir Putin antoi kesäkuussa hallitukselle tehtäväksi laatia kriteerit ns. yhden yrityksen asutuskeskuksille, jotta niiden tuen tarve voitaisiin määritellä.

Alueministeriön johdolla elokuussa valmistuneen ehdotuksen mukaan kaupunki luokitellaan yhden yrityksen kaupungiksi, jos se täyttää ainakin toisen kahdesta kriteeristä: 1) vähintään neljännes paikkakunnan työvoimasta on saman yrityksen tai teknologisesti toisistaan riippuvaisten yritysten ryhmän palveluksessa ja 2) yhden yrityksen tai yritysryhmän tuotanto muodostaa vähintään puolet paikkakunnan tuotannosta.

Noin 400:sta näin määritellystä yhden yrityksen kaupungista suunnilleen puolet ei tarvitse taloudellista tukea. Ne ovat kaupunkeja tai asutuskeskuksia, joissa tärkeimpänä työnantajana on ydin- tai vesivoimala, öljyn- tai kaasuntuottaja tai vientiyritys. Tukea eivät myöskään tarvitse tiedekaupungit eivätkä suljetut alueet.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2008. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-