Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.9.2009

Kirjaesittely:
Omistamisen sietämätön vaikeus

Omistaminen on Venäjällä sietämättömän vaikeaa, väittää Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimukseen erikoistunut dosentti Arto Luukkanen kirjassaan Kuka omistaa Venäjän? Siellä omistaminen nimittäin kytkeytyy kiinteästi valtaan, kuten kirjan alaotsikkokin - Omistamisen ja vallan dynamiikka Venäjällä - kertoo. Kirjan yksi pääteesi sisältää ajatuksen, että poliittinen valta ja omistaminen kulkevat Venäjällä aina käsi kädessä.

Kirjoittaja on valinnut Mihail Hodorkovskin tapauksen kirjansa kehyskertomukseksi. Miehen kohtalossa hän näkee kiteytyneen uuden hallinnon ja nousevan talouselämän ristiriidan. Hodorkovski nousi uuden Venäjän talouden symboliksi ja putosi sieltä siperialaiseen vankilaan uusimman poliittisen eliitin - sekurokratian vallan merkkinä.

Historioitsijana ja yhteiskuntatieteilijänä Luukkanen paneutuu Venäjän omistussuhteiden dynamiikkaan menneisyyden kautta. Näin venäläisen nykykapitalismin omalaatuinen toimintakulttuuri on paremmin ymmärrettävissä.

Venäjän historian erilaisuutta kuvastaa hyvin, että läntisen omistusjärjestelmän kaltaiset olot saapuivat Venäjälle vasta 1800-luvulla. Luukkanen sanoo että länsimainen omistusoikeus päättyi vuonna 1917 ja väittää että sitä ei sen jälkeen ole Venäjällä nähty. Omistusoikeuden traditiot puuttuvat.

Nyky-Venäjän todellisuuden selittäminen on Luukkasellekin haasteellinen tehtävä historiataustasta huolimatta. Vallalla on monenlaisia omistusjärjestelmiä, jotka eivät sulje pois toisiaan: pienyritykset sinnittelevät markkinakapitalismin, korruption ja virkamiesten mielivallan välissä, olikarkkikapaitalismin pieni edustajajoukko on verkostoitunut ja ja ns. siloviki- eli voimanmieskapitalismi edustaa hallitsevaa sekurokratia -luokkaa omassa kastissaan. Sen hallussa ovat talouden komentokorkeudet ja se pyrkii kirjoittajan mielestä neuvostojärjestelmän osittaiseen palauttamiseen.

Kaikkia omistusjärjestelmiä yhdistää vielä verkostokapitalismi. Henkilökohtaisten verkostojen merkitys Venäjän markkinoilla vain kasvoi vuosina 1991-1999, jolloin liike-elämä alkoi itse rakentaa suojarakenteita toiminnalleen, kun lait ja määräykset olivat epäselviä tai niitä ei ollut.

Väärin kysytty

Luukkanen muistuttaa, että läntiset taloustieteiljät ovat järjestelmällisesti erehtyneet Venäjän talouden ennustamisessa. On oltu joko liian optimistisia tai varovaisia. Hän yrittää vastata tekstin alussa asettamiinsa kysymyksiin:

Jos Venäjällä poliittinen valta ja omistaminen marssivat aina käsikädessä, onko siellä mahdollista harjoittaa menestyksekästä liiketoimintaa? Onko Venäjällä omaisuuden turvaa? Ovatko investoinnit ja yrityskaupat olleet hukkaan heitettyä rahaa? Kannattaako maahan investoida, jos omaisuuden turvaa ei ole ja kaikki saavutukset voidaan poliittisin perustein hävittää?

Kuka sitten lopulta omistaa Venäjän? Yllättäen Luukkanen vastaa, että kysymys onkin väärin asetettu. Venäjällä kysymys onkin poliittisesta vallasta - omistamisenkontrollista.
”Ainut taho joka Venäjällä voi omistaa absoluuttisesti, on valtio. Juuri tällä hetkellä valtiota hallitsee regiimi, joka ei näytä uskovan omistusoikeuteen sinänsä”, Luukkanen väittää.

Kaija Pasila-Lehmuskallio

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2008. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-