Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.9.2009

Suomalaisyritysten Itä-Euroopan liiketoimintaan miljardi-investoinnit

Uudentyypisen, suomalaisia tytäryhtiöitä ulkomailla tarkastelevan Tilastokeskuksen laatiman vuosiyhteenvedon mukaan suomalaisten konserniyhtiöiden liiketoiminta Itä-Euroopassa oli vuoden 2007 tietojen perusteella varsin vilkasta.

Venäjällä toimi 383 tytäryhtiötä, joiden palveluksessa oli 5 284 työntekijää. Siellä suomalaisten tytäryhtiöiden käyttöomaisuuteen tehtyjen bruttoinvestointien vuosilisäys oli 478,1 miljoonaa euroa.

Virossa suomalaisyrityksiä oli 466 ja niiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 4 898.

Latvissa 192 yritystä työllisti 2 557 henkilöä ja Liettuassa toimineiden 189 tytäryrityksen palveluksessa oli 2 222 työntekijää.

Virossa investoinnit kasvoivat vieläkin enemmän kuin Venäjällä ja nousivat 488,8 miljoonaan euroon vuonna 2007. Latviassa lisäys oli 296,4 miljoonaa euroa, mutta Liettuassa summa jäi 173,0 miljoonaan.

Puolassa sijaitsi 149 suomalaisyritystä, joiden palveluksessa oli suhteellisen suuri työntekijämäärä eli 4 349 henkilöä. Ukrainassa suomalaisyrityksiä oli vain 37 ja Kazakstanissa vieläkin vähemmän eli 11. Näissä kahdessa maassa suomalaisten palveluksessa oli yhteensä vajaa tuhat henkilöä.

Puolassa sijaitsevissa tytäryhtiöissä aineellisten bruttoinvestointien kasvu oli 283,9 miljoonaa euroa.

Kazakstanissa investointisumma oli 163,1 miljoonaa euroa sijoitusten jäädessä Ukrainassa 15,2 miljoonaan euroon.

Yhteensä tytäryhtiöitä
oli noin 5 000

Yhteenvedon mukaan Suomessa sijaitsevilla konserniyhtiöillä oli vuonna 2007 lähes 5 000 tytäryhtiötä ulkomailla. Näistä 60 prosenttia sijaitsi Euroopan unionin alueella, noin 10 prosenttia Aasiassa ja viisi prosenttia Pohjois-Amerikassa. Tytäryhtiöissä työskenteli yhteensä lähes 589 000 henkilöä. Samat konserniyhtiöt työllistivät vastaavasti Suomessa noin 461 000 henkilöä.

Liikevaihdolla mitattuna tytäryhtiöiden liiketoiminta oli laajinta Ruotsissa.

Ulkomailla olevien tytäryhtiöiden henkilöstömäärä keskittyi puolestaan teollisuuden eri aloille.

Euroopan markkina-alueelle
yli 80 prosenttia investoinneista

Ulkomailla sijaitseviin suomalaisiin tytäryhtiöihin tehtiin bruttomääräisiä käyttöomaisuusinvestointeja yhteensä lähes 8,7 miljardin euron arvosta.

Tästä summasta yli 80 prosenttia Euroopan markkina-alueelle. Suomessa samat konserniyhtiöt sijoittivat paikallisesti aineelliseen käyttöomaisuuteen noin 7,5 miljardia euroa.

Tilastointitapa noudattaa EU:n antamaa ohjeistusta. Ennen Tilastokeskusta Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT keräsi vuosilta 1996-2006 tietoja tytäryhtiöiden liikevaihdosta ja henkilöstön määrästä.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2008. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-