Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

25.9..2009

Venäjän on tyytyminen alijäämäiseen budjettiin myös ensi vuonna

Venäjän valtionbudjetin alijäämä oli tammi-elokuussa 5,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja finanssiministeriö pitää mahdollisena, että alijäämä nousee koko vuonna 2009 noin kahdeksaan prosenttiin.

Venäjän hallituksen juuri valmistuneessa vuoden 2010 budjettiesityksessä on varauduttu budjettialijäämään myös ensi vuonna ja parina seuraavana vuonna.

Vuonna 2010 alijäämä olisi esityksen mukaan 6,8 prosenttia, 2011 se supistuisi jo 4,0 prosenttiin ja budjettisuunnittelukauden lopussa 2012 alijäämä olisi edelleen kaventunut 3,0 prosenttiin.

Vuoden 2010 budjetin keskeisinä viitelukuina ovat ruplan dollarikurssin pysyminen 33,5-33,9 tasolla sekä Urals-öljyn maailmanmarkkinahinnan asettuminen keskimäärin 58 dollariin barrelilta. Bruttokansantuotteen oletusarvot saattavat vielä muuttua, mutta ennakkotietojen mukaan Venäjän talous voisi ensi vuonna kasvaa noin kolmen prosentin verran.

Bkt entiselle tasolle
vasta vuonna 2012

Finanssiministeri Alexei Kudrin totesi Lontoon G20-maiden kokouksessa, että Venäjän bruttokansantuote voi saavuttaa talouskriisiä edeltäneen tasonsa vasta vuoden 2012 loppupuolella, kertoo uutistoimisto RIA Novosti.

Inflaation hallitus odottaa pysyvän ensi vuonna 9-10 prosentissa, mitä pidetään edelleen epätyydyttävän korkeana.

Finanssipoliittisten toimien odotetaan kuitenkin parantavan tilannetta ja inflaatioennuste vuodelle 2011 on 7-8 prosenttia ja vuonna 2012 hintojennousun odotetaan hidastuvan 5-7 prosenttiin.

Finanssiministeriö yrittää kaikin keinoin kaventaa erityisesti ensi vuodelle budjetoitua vajetta turvautumalla valtion vakausrahastoon ja Venäjän hyvinvointirahastoon. Ensin mainitusta on tarkoitus siirtää budjetin tulopuolelle 60,6 miljardia dollaria vastaava summa ja hyvinvointirahastosta taas 13,7 miljardin verran.

Valtiontaloutta on tuettava lainarahalla

Vuoden 2010 budjetissa on myös huomioitu valtionomaisuuden yksityistämisestä saatavia tuloja, mutta niiden tuotto jää parhaassakin tapauksessa melko vaatimattomaksi budjetin tulopuolen mittakaavassa.

Venäjän vakausrahaston varat uhkaavat loppua jo ensi vuoden kuluessa, ellei talouskäänne toteudu odotettua nopeammin. Finanssiministeriön mukaan Venäjän valtion onkin pakko turvautua uusien lainojen ottoon. Alustavana suunnitelmana on, että ulkomailta haetaan 19,5 miljardin dollarin lainarahoitus ja kotimaisilta finanssimarkkinoilta 22,4 miljardin rahoitus.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2008. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-