Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.9.2008

Ukraina saa kaivatun osakeyhtiölain

Ukrainan parlamentti on omasta puolestaan hyväksynyt kauan kaivatun osakeyhtiölain. Tulossa oleva laki määrittää ehdot ja menettelytavat yrityksen perustamiselle, hallinnolle ja lopettamiselle. Lisäksi se määrittää juridiset perusteet ja keinot osakkeenomistajien etujen valvomiselle.

Erityisen tärkeänä kohtana laissa on juuri osakkeenomistajien suojeleminen, koska lainsäädännöllisiä aukoja on tähän saakka voinut käyttää yritysvaltauksiin. Samalla laki tarjoaa suojaa myös yhtiön sisällä, sillä se määrittää vähemmistöosakkaiden aseman ja oikeudet.

Lailla tulee olemaan myös laajempia välillisiä vaikutuksia. Asiantuntijoiden mukaan laki antaa turvaa omistukselle parantaen siten myös investointi-ilmapiiriä maassa. Laki auttaa myös Ukrainan arvopaperimarkkinoita, jotka ovat tähän asti olleet eurooppalaisittain kehittymättömät.

Uudistuksen myötä hyvän hallintotavan periaatteen uskotaan saavan enemmän kannatusta ja vaikuttavan heti ainakin pörssiyhtiöiden toimintaan. Osakeyhtiölaki tulee voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen kun se on vahvistettu ja jukaistu.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.