Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.9.2008

Kazakstanin pääomainvestoinneista
neljännes kaasun ja öljyyn

Kazakstanissa tehtyjen kiinteiden pääomainvestointien arvo kasvoi tammi-elokuussa vuositasolla 9,7 prosenttia. Paikallisen tilastoviraston mukaan kiinteät investoinnit lisääntyivät Kazakstanin kaikilla alueilla.

Eniten investoinnit lisääntyivät Zhambylin hallintoalueella, jossa sijoitusten määrä kaksinkertaistui vuodessa. Kyzylordan alueella kasvu oli 70 prosenttia ja Akmolassa 36 prosenttia.

Investoinneista 23,7 prosenttia tehtiin öljyteollisuuteen ja kaasuteollisuuteen sekä niiden oheisaloille. Eniten kasvoivat kuitenkin sähkön tuotantoon ja jakeluun liittyvät investoinnit sekä maa-ja metsätalouteen tehdyt sijoitukset.

Tuotannolla mitattuna primäärisektorin kehitys jäi vaatimattomaksi kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Öljyntuotanto supistui vuositasolla 0,7 prosenttia ja kaasuntuotannossakin kasvu hidastui 1,2 prosenttiin.

Tehdasteollisuudella hyvä
vauhti päällä

Kazakstanin tehdasteollisuudessa kehitys oli sen sijaan nopeaa ja tammi-elokuussa päästiin 7,6 prosentiin kasvuun. Infrastruktuuripalveluissa eli sähkön, kaasun ja veden jakelussa tuotannon lisäys oli 4,2 prosenttia. Sähköenergian tuotanto kasvoi puolstaan 4,1 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.