Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.9.2005

Autoteollisuus on nousemassa avainalaksi Venäjällä

Viime aikojen kehitys on saanut venäläiset uskomaan, että autoteollisuudesta on tulossa uusi menestystoimiala. Kauppaministeriön antamien tietojen mukaan ulkomaiset autonvalmistajat aikovat investoida lähiaikoina jopa kaksi miljardia dollaria paikalliseen tuotantoon Venäjällä.

Autoteollisuuteen Venäjälle investoineet tai sitä suunnittelevat autonvalmistajat tulevat Etelä-Koreasta, Saksasta, Yhdysvalloista, Japanista ja Ranskasta. Raskaiden ajoneuvojen tuotantoa on Venäjälle siirretty tai ollaan siirtämässä Ruotsista ja eräistä Aasian maista.

Kauppaministeriön mukaan Venäjän investointiviranomaiset ovat päättäneet tai ovat parhaillaan päättämässä neuvottelut neljän ulkomaisen valmistajan kanssa. Lisäksi neuvotteluja käydään parhaillaan kuuden muun ulkomaisen autonvalmistajan sekä kolmen autonosavalmistajan kanssa.

Ulkomaisten yhtiöiden etabloitumisen vaihtoehtoina on joko kokonaan oman tuotantolaitoksen perustaminen tai sitten yhteistuotanto venäläisen autonvalmistajan kanssa. Tuoreimpana esimerkkinä on Toyotan päätyminen omaan kokoonpanotehtaaseen, kun taas etelä-korealainen KIA aloitti elokuussa Spectra-mallinsa yhteistuotannon IZH-Avton kanssa.

Parhaillaan käynnissä olevia neuvotteluja saattaa hidastaa investoijien halu odottaa erikoistalousalueiden perustamista.

Venäjälle tulossa olevista yhtiöistä ainakin Volkswagen olisi kiinnostunut sijoittumisesta nimenomaan tällaiselle investointietuja tarjoavalle uudelle alueelle. Alueet sopisivat nykyisten määräysten mukaan erityisen hyvin autonvalmistajille, sillä autonosien tuontitulleja on alennettu 12-15 prosentista 3-5 prosenttiin. Osien tulleista on lisäksi kokonaan vapautettu kalleimmat osat, kuten korit, moottorit ja vaihdelaatikot.

Paikallinen tuotanto tarpeen ulkomaisen tuonnin hillitsemiseksi

Ulkomaisten autojen paikalliselle tuotannolle on monenlaista tarvetta. Tuotantoa tarvitaan korvaamaan ulkomailta tapahtuvaa valmiiden autojen tuontia, joka yksin tämän vuoden tammi-heinäkuussa lisääntyi 49 prosenttia. Omassa asiakassegmentissään toimivalla kotimaisella autoteollisuudella ei sen sijaan ole ainakaan Venäjällä sen suurempia kasvuedellytyksiä. Kotimainen valmistus supistui tammi-heinäkuussa 7,4 prosenttia.

Juuri tästä syystä ulkomaisten valmistajien tulo ei merkitse yksinomaan investointeja ja valmistusta, vaan se tuo Venäjälle myös alan tieto-taitoa, jota voidaan jatkossa hyödyntää myös oman tuotannon eduksi.

Venäläisillä hyötyajoneuvojen valmistajilla onkin jo kokoonpanovalmistusta ulkomailla ja tämä toiminta näyttää laajentuvan. Luonnollisesti myös henkilöautojen valmistus voi tulla kysymykseen yrityskauppojen kautta tai yhteistyöhankkeina.

Eräänlaiseksi esimerkiksi käy ukrainalaisen AvtoZAZ:in Puolaan meno. Ukrainalaisyhtiö tuli vaikeuksissa olleeseen FSO-autotehtaaseen strategiseksi investoijaksi valtion rinnalle.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.