Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.9.2005

Venäjä Suomen toiseksi suurimmaksi kauppakumppaniksi

Suomen tullin mukaan Venäjän-kauppa kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 29 prosenttia vuotta aiemmasta. Venäjästä tuli Suomen toiseksi suurin kauppakumppani ja ero suurimpaan kauppakumppaniin Saksaan on supistunut lähes olemattomaksi.

Venäjän-viennin arvo oli tammi-kesäkuussa 2,5 miljardia euroa, jossa oli kasvua 33 prosenttia vuotta aiemmasta. Tuonti oli arvoltaan 3 miljardia euroa ja kasvoi 25 prosenttia.

Venäjän vienti koostui edelleen investointi- ja kulutustavaroista. Erityisesti puhelinlaitteiden 26 prosentin osuus oli merkittävä. Henkilöautojen vienti kasvoi 41 prosenttia ja niiden osuus viennin arvosta oli 7 prosenttia.

Tuonnissa energiatuotteiden osuus oli edelleen huomattava, noin kaksi kolmasosaa. Raakaöljyn tuonti yksinään kattoi 39 prosenttia Venäjän-tuonnista. Muu tuonti koostui enimmäkseen raaka-aineista, kuten raudasta (7 %), muista metalleista (7 %) ja raakapuusta (9 %).

Viennin lailla myös transitoliikenne Suomesta Venäjälle lisääntyi. Maantietransiton arvo oli tammi-kesäkuussa 9,3 miljardia euroa ja se kasvoi 4 prosenttia. Maantietransiton arvo oli 3,7 kertaa Suomen omaa vienti suurempi. Autojen transitokuljetukset lisääntyivät peräti 89 prosenttia. Myös sähkölaitteiden kuljetukset lisääntyivät nopeasti.

Rautatietransiton osuus oli noin 7 prosenttia liikenteen määrästä supistuen tonnimääräisesti 4 prosenttia.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT-Viikkokatsaus. Toimittaja Timo Haúrell. bofit@bof.fiú

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.