Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.9.2005

Venäjän ohjelmistovienti jo miljardin dollarin tasoa

Venäjän ohjelmistoviennin arvo on viimeisten 12 kuukauden aikana noussut noin yhteen miljardiin dollariin, mikä merkitsee vuositasolla noin 30 prosentin kasvua.

Ohjelmistotuottajien toimialajärjestön mukaan vientitulos koostuu monien, toistaiseksi vielä pienten ohjelmistoyrityksen hajanaisista saavutuksista.

Alan suurimpienkin yritysten vuosiliikevaihto jää vielä 20-40 miljoonan dollariin kokoluokkaan. Valtaosalla ohjelmistoyrityksistä liikevaihtoa kertyykin alle miljoonan dollarin verran.

Ohjelmistotuottajat ovat toistaiseksi päässeet vasta Yhdysvaltojen, Saksan ja Pohjoismaiden markkinoille. Tärkeät aluevaltaukset avaavat kuitenkin hyviä jatkonäkymiä.

Vientitulot ovat tässä vaiheessa äärimmäisen tärkeitä yritysten laajentamisen kannalta. Rahaa tarvitaan myös ammattilaisten palkkatason parantamiseen. Kaikkiaan Venäjän IT-alaa odottaa väistämätön konsolidoituminen suuremmiksi ja vahvemmiksi kasvuyrityksiksi. Vasta hyvään orgaaniseen kasvuun päässeet yksiköt alkavat kiinnostaa kotimaisia ja ulkomaisia pääomasijoittajia.

Tietotekniikka- ja tietoliikennealojen vahvistamiselle on korkea prioriteetti Venäjän tämän hetken talouspolitiikassa. Niiden kehitystä tukee jo vuosia sitten käynnistetty kansallinen ”Elektronnaja Rossija” -hanke. Alan kehitys- ja kasvutarpeet on huomioitu myös Venäjän uudessa erikoistalousalueita koskevassa laissa, joka määrittää erikseen IT-puistojen statuksen. Venäjä pyrkiikin avaaman IT-alalleen Intiaan verrattavan menestysuran. Strategiana on kilpailla

Intian kanssa maailmanmarkkinoilla. Samalla maiden välille rakennetaan yhteisiä etuja edistäviä strategisia alliansseja.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.