Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
19.10.2004

Lisää tottimaata tarjolla:
Pietarin kaupunki hakee vauhtia investoinneille

Pietarin kaupunki aikoo vauhdittaa kotimaisia ja ulkomaisia investointeja rakennusten ja tonttien lisätarjonnalla. “Tarkoituksena on siirtää valtionyhtiöitä kaupungin laitamille ja tarjota vapauttuneet tilat ja alueet uusille Pietariin sijoittuville yrityksille”, sanoo kuvernööri V. Matvienko vastailmestyneen Pietarin ja Leningradin alueen investointioppaan alkusanoissa.

Kuvernöörin mukaan järjestely vapauttaa tuhansia hehtaareja myös uudisrakentamiseen. Kaupungin prioriteetteina ovat uudet toimistotilat, kevyen teollisuuden tuotantotilat sekä laadukkaat asuntoalueet.

Investointioppaan perusteella sekä Pietari että Leningradin alue näyttävät selvästi positiivisia signaaleja sijoittajille. Kummallakin talousalueella yritysten nettotulokset ovat tuntuvasti parantuneet, teollisuustuotanto on kasvanut ja työn tuottavuus on lisääntynyt selvästi enemmän kuin mitä palkkataso on noussut.

Pietarissa kiinteät investoinnit kasvoivat viime vuonna 38 prosenttia nousten kokonaisarvoltaan 76 miljardiin ruplaan. Suurimmat investointikohteet olivat kuljetusala (24 %), teollisuus (20 %), rakennusala (1 %) sekö tietoliikenne (9 %).

Leningradin alueella kiinteät investoinnit lähes kaksinkertaistuivat 44,03 miljardiin ruplaan. Leningradissa investoinnit painottuivat hieman eri lailla, sillä kärjessä oli teollisuus (31,9 %) ja toisena kuljetustoiminta (20,5 %).

Aktiivinen investointitoiminta Pietarissa ei kuitenkaan viime vuonna johtunut ulkomaisten kokonaisinvestointien lisäyksestä. Ne päinvastoin selvästi laskivat vuoden 2002 tasosta. Ulkomaisten investointien kokonaissumma jäi viime vuonna 696 miljoonaan dollariin kun se vuonna 2002 oli 881 miljoonaa dollaria. Ulkomaisista investoinneista valtaosa koostui ”muista” investoinneista, mukaanlukien luotonanto. Suorien investointien osuus oli 10 prosenttia ja portfolioinvestointien viisi prosenttia.

Pietarissa ulkomaisten investoijien pääasiallisena kohteena oli teollisuus, johon ohjautui 83 prosenttia kokonaisinvestoinneista. Erityisen suosittu kohde oli elintarviketeollisuus, jonka osuus oli lähes puolet kaikista teollisuuteen tehdyistä sijoituksista. Toinen suuri kohde oli koneenrakennus - ja muu metalliteollisuus, joka sai noin neljänneksen teollisuuteen investoiduista varoista.

Pietarissa ulkomaisten investointien kärkipaikan otti Alankomaat (24 %). Muut merkittävät sijoitukset olivat peräisin Yhdysvalloista (19 %), Kyprokselta (17 %) ja Suomesta (11 %). Saksalaisten tekemien sijoitusten osuus jäi seitsemään prosenttiin.

Leningradin alueella ulkomaisten sijoitusten summa sen sijaan nousi vuonna 2003. Kokonaissumma kasvoi 240 miljoonaan dollariin edellisvuoden 148 miljoonasta dollarista. Leningradissa myös rahavirtojen lähteet poikkesivat Pietarista. Alueelle investoitiin eniten Ranskasta (36 %) ja Yhdysvalloista (23 %). Alankomaalaisten sijoitusten osuus oli 14 prosenttia ja seuraavana oli Belize (11 %). Suomalaisten tekemien investointien osuus jäi neljään prosenttiin kokonaissummasta.

Sekä Pietarissa että Leningradin alueella ulkomaisen sijoitustoiminnan tähän astinen huippu oli vuonna 2001. Pietarissa sijoitukset ovat tämän jälkeen olleet laskusuunnassa, mutta Leningradissa saatiin nopea nousukäänne vuonna 2003.

Pietarin ja Leningradin alueen investointiopasta on julkaistu vuodesta 2000. Sen nykyinen tuottaja ja kustantaja on Peterland Public Relations taustanaan venäläis-eurooppalaisia liikesuhteita edistävä pietarilainen The Schengen Club.

Idänkaupan Vientipalvelut 9/2004

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.