Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
19.10.2004

Maailmanpankki arvioi köyhyyden puolittuneen Venäjällä

Maailmanpankin Venäjän köyhyysraportin mukaan köyhyysrajan alapuolella elävän väestön osuus on pienentynyt vuoden 1998 talouskriisin jälkeisestä runsaasta 40 prosentista noin 20 prosenttiin vuonna 2002. Venäjän virallinen vuoden 2002 köyhyysarvio oli 24 % väestöstä.

Pankin mukaan pääsyy köyhyyden puolittumiseen on talouskriisin jälkeinen talouden nopea kohentuminen, joka on kasvattanut kulutusta ja nostanut palkkoja. Pankki kuitenkin muistuttaa, että viidesosa väestöstä elää edelleen köyhyydessä ja että öljyn korkea maailmanmarkkinahinta ja kriisin tarjoama kilpailuetu eivät enää pysty tuottamaan huomattavaa talouskasvua ja siten vähentämään köyhyyttä.

Pankki toteaa, että Venäjän hallituksen köyhyyden puolittamistavoite ei toteudu, ellei nykyinen köyhyyden poistamispolitiikka kohdistu riittävässä määrin vähäosaisiin. Enemmistö köyhistä on matalapalkkaisia kaupunkilaisperheitä, joilla tulot juuri riittävät peruselintarvikkeisiin. (Lähde: Suomen Pankki. BOFIT-Viikkokatsaus. Toimittaja Timo Harell bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.