Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
19.10.2004

Isot pelurit kiinnostavat globalisoituvaa Venäjää

Venäjän johto on tänä syksynä toiminut ripeästi laajentaakseen maansa globaaleja kauppayhteyksiä. Venäjä on nyt kiinnostunut suurista pelureista. Joukossa on uusia kohteita.

Venäjän ja Kiinan kaupalliset suhteet näyttävät vahvistuvan kiihtyvään tahtiin. Yhteiset taloudelliset intressit ovat vieneet taka-alalle poliittis-ideologiset kiistat. Rajanaapureina oleville suurvalloilla onkin monia luontaisia intressejä. Niistä tärkeimmät ovat liikenneyhteydet ja energia.

Kiina tarvitsee terästä ja energiaa

Kiinan nopeasti kasvava teollisuus tarvitsee tällä nyt kaiken mahdollisen teräksen. Kotimainen teräksentuotanto kaipaa puolestaan paljon energiaa ja sitä on luontevinta hankkia Venäjältä. Venäjä haluaa toimittaa yhä enemmän raaka-öljyä ja muuta energiaa ja Kiina haluaa puolestaan ostaa.

Viime vuonna vielä varsin yksipuolinen Venäjän ja Kiinan välinen kauppavaihto kasvoi runsaaseen 15 miljardiin dollariin, mutta presidentti Vladimir Putinin lokakuisen Kiinan-vierailun alla Venäjän johto asetti kauppavaihdon tavoitteeksi 60 miljardia dollaria vuonna 2010. Tähän pääseminen vaatii luonnollisesti kaupankäynnin monipuolistumista, mutta sekin tapahtunee nopeasti. Esimerkiksi venäläiset mobiili-operaattorit ovat jo osoittaneet kiinnostusta Kiinaa kohtaan.

Teknologiayhteistyötä Intiasta ja Brasiliasta

Venäjää noteeraa nyt myös muita suuria valtioita, jotka ovat ensimmäisinä vuorossa G8-kerhon jäsenmäärän mahdollisesti laajentuessa kahteentoista. Tässä mielessä tärkeä maa on Intia.

Lokakuun alussa New Delhissä vieraillut ulkoministeri Sergei Lavrov korosti Venäjän yhteistyöhalua erityisesti tuotannollisissa kehittämishankkeissa. Intialla on Venäjänkin kannalta arvokasta teknologista osaamista ja se tarjoaa suuret markkinat sekä lähes rajattomat halvan työvoiman resurssit. Lisäksi Intia varmistaisi hyödyllisiä liikennekäytäviä Venäjälle.

Kuluvan syksyn odottamaton piirre on puolestaan Brasilian ja Venäjän välillä nopeasti virinnyt kiinnostus. Kaupallisten intressien suunnasta ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta maat virittelevät ainakin teknologia-alan yhteistyösopimusta. Neuvottelut ovat jo niin vakavassa pisteessä, että presidentti Putin on ilmoittanut vierailevansa Brasiliassa marraskuun puolivälissä.

Kanadan osaamista kaivataan pohjoisille alueille

Venäjää kiinnostaa myös väkiluvultaan pienehkö, mutta pinta-alaltaan ja luonnonvaroiltaan suuri Kanada. Maiden välillä on ollut taloudellista yhteistyötä koko nykyisen Venäjän aikana, mutta kanadalaisten toiminta on ollut muutamien suurten yritysten ja projektien varassa.

Nyt venäläiset toivovat kanadalaisten yritysten vahvempaa läsnäoloa. Kanadalaiset ovat investoineet Venäjälle vuodesta 1992 lähtien vain 180 miljoonaa dollaria.

Se on samaa suuruusluokkaa kuin venäläisten vastavuoroiset 120 miljoonan dollarin investoinnit Kanadaan. Kanadan Venäjän-hankkeet ovat toistaiseksi keskittyneet kaivannaisteollisuuteen ja alumiinituotantoon, vaikka sillä olisi paljon osaamista myös monilla muilla aloilla etenkin Venäjän pohjoisilla alueilla.

Venäjän vitaalit kauppaintressit tuntuvat tarvittaessa ulottuvan myös pienempiin maihin, vaikka niiden kohdalla olisi kysymys vain yksittäisen toimialan muutamista yrityksistä. Tästä on hyvänä esimerkkinä Etelä-Afrikka, jolla näyttää olevan paljon yhteistä kultaan ja timantteihin liittyvissä asioissa.

Idänkaupan Vientipalvelut 9/2004

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.