Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.8.2009.

Sosiaaliturvamaksujen lainsäädäntö muuttuu Venäjällä

Venäjällä työnantajan sosiaaliturvamaksut käsittävä järjestelmä sekä sosiaaliturvamaksuasteikko muuttuvat ensi vuoden alusta alkaen. Nykyisessä järjestelmässä sosiaaliturvamaksua laskettaessa sovelletaan regressiivistä asteikkoa, joka laskee 26 prosentista aina kahteen prosenttiin riippuen vuosipalkan määrästä. Yksinkertaistetun verojärjestelmän piiriin kuuluvien yritysten kohdalla asteikko alkaa 14 prosentista ja laskee samaan kahteen prosenttiin.

Toisin sanoen kynnysarvo asettaa ainoastaan maksun maksimitason kyseessä olevan maksuluokan palkoille. Tämän kynnysarvon ylittävistä palkoista maksettava sosiaaliturvamaksu on tasoltaan pienempi kuin edellisen maksuluokan palkat aina seuraavaan kynnysarvoon asti, jolloin maksutaso taas laskee.

Vuodenvaihteessa yksikertainen sosiaaliturvamaksu muuttuu niin, että maksu käsittää eläke, sosiaali- ja sairasvakuutusmaksun, joka allokoidaan suoraan kyseisiin rahastoihin.

Maksu maksetaan alle 415 000 ruplan eli noin 9 211 euron vuosipalkoista, jotka sidotaan indeksiin vuodesta 2011 lähtien. Sitä osaa palkasta, joka ylittää sanotun kynnysarvon, ei oteta huomioon sosiaaliturvamaksua laskettaessa. Uudessa järjestelmässä sosiaaliturvamaksuasteikko tulee olemaan kaikille työnantajille 34 prosenttia siirtymäkauden aikaisia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Uusi järjestelmä tuo tullessaan palkkakaton, eli vuosittaisen maksimipalkkamäärän sosiaaliturvamaksun laskemista varten. Tästä johtuen maksutason selvittämiseksi tulisi laskea sosiaaliturvamaksuasteikko eri palkkatasoille ja verrata asteikkoa kynnysarvon alittavista palkoista perittävään näennäiseen maksuasteikkoon. Siten 34 prosentin asteikkoa tulisi verrata eri kuukausipalkkojen aiheuttamiin vuosittaisiin rasituksiin.

Edullinen ja oikeudenmukainen järjestelmä

“Olemme laskeneet sosiaaliturvamaksujen vertailutaulukon. Se näyttää uuden järjestelmän olevan paitsi edullinen myös oikeudenmukainen. Se edustaakin maailman alhaisimpia sosiaaliturvamaksutasoja”, Moskovasta toimivan Avenir Groupin Managing Partner Jon Hellevig selvittää.

Hellevigin mukaan lainsäätäjä ei ole valitettavasti ottanut huomioon mahdollisuutta jaksottaa sosiaaliturvamaksuja tasaisesti koko vuodelle, ”Näin alkuvuodesta rysähtää suuret maksut heti päälle kunnes katto on saavutettu. Tämä tietenkin rasittaa kassavirtaa alkuvuodesta kun koko sosiaaliturvamaksu on hoidettava ensin 34 prosentin asteikon yläpään mukaan”.

Idänkaupan Vientipalvelut 8/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-