Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.8.2009.

Venäjän ulkomaankauppa
piristyi kesäkuussa

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Venäjän tavaranviennin arvo oli 126 miljardia dollaria ja tavarantuonnin arvo 82 miljardia dollaria. Vienti supistui lähes 50 % vuotta aiemmasta ja tuonti 40 %. Kuukausitasolla sekä tavaraviennin että -tuonnin arvo kääntyi kuitenkin hienoiseen kasvuun kesäkuussa.

Kauppatase on pysynyt ylijäämäisenä, vaikka ylijäämä kutistuikin ensimmäisellä vuosipuoliskolla alle puoleen aiemmasta.

Energiatuotteiden osuus viennistä oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla edelleen kaksi kolmannesta, vaikka öljyn hinta onkin huomattavasti viimevuotista matalampi. Metallien osuus pysyi 12 prosentissa.

Tuonnissa erityisen voimakkaasti on supistunut investointi- ja kestokulutustavaroiden tuonti, kun taas kulutustavaroissa pudotus on ollut pienempi. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo supistui tammi-kesäkuussa yli puolet vuotta aiemmasta, kun taas elintarvikkeiden tuonti väheni vajaalla viidenneksellä. Samalla elintarvikkeiden osuus koko tuonnista nousi 19 prosenttiin.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 8/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-