Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.8.2009.

Venäjä varautuu alijäämäisiin budjettivuosiin

Venäjä on jälleen palannut kolmen vuoden budjettirytmiin ja uusi budjettikausi käsittää siten vuodet 2010-2012. Tätä jaksoa koskevat budjettikehykset on laadittu ja hallitus julkisti ne heinäkuun lopulla.

Vaikka talousministeriö arvioi Venäjän bruttokansantuotteet laskevan tänä vuonna 8-8,5 prosenttia, odottaa se kuitenkin loppuvuoden piristymisen mahdollistavan yhden prosentin talouskasvun jo ensi vuonna. Vuotta 2011 koskevana oletuksena on 2,6 prosentin kasvu ja kauden lopulla vuonna 2012 kasvu nousisi jo 3,8 prosenttiin.

Budjetin pohjaoletuksiin kuuluu myös kuluttajahintainflaatio. Hallituksen luonnoksen mukaan inflaatio olisi vielä ensi vuonna korkea ja liikkuisi 10 prosentin tasolla. Vuonna 2011 se hidastuisi 7.8 prosenttiin ja vuonna 2012 se olisi puristettu jo 5,7 prosenttiin.

Ylijäämäisten valtiobudjettien aika on puolestaan toistaiseksi ohi. Taloustaantuman jäljiltä budjettivaje olisi ensi vuonna 7,5 prosenttia, prosenttia ennakoidusta bruttokansantuotteesta. Vuonna 2011 vaje olisi 4,3 prosenttia ja vuonna 2012 se supistuisi 3,0 prosenttiin.

Ensi vuoden suuri 3 187 miljardin ruplan eli noin 70,2 miljardin euron budjettivaje huolestuttaa finanssiministeriötä. Sillä on kuitenkin alustava suunnitelma, jonka mukaan vajetta voisi oleellisesti pienentää ottamalla 1 600 miljardia ruplaa valtion vakausrahastosta ja hyvinvointirahastosta. Lisäksi valtio voisi kerätä 1 000 miljardia ruplaa kansainvälisiltä ja kotimaisilta rahoitusmarkkinoilta.

Idänkaupan Vientipalvelut 8/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-