Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.8.2009.

Puolan talous yhä plussalla

Puolan bruttokansantuote kasvoi toisella vuosineljänneksellä 1,1 prosenttia, mikä ylitti selvästi talousministeriön aiemmin antaman 0,5 prosentin kasvuarvion. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli 0,8 prosenttia.

Huhti-kesäkuun tulos on rohkaissut talousministeriötä korottamaan aikaisemman koko vuotta 2009 koskevan kasvuennusteensa 0,7 prosenttiin.

Puola on toki muiden maiden tavoin kärsinyt talouden taantumasta. Tilastovirasto GUS:in mukaan Puolan vienti supistui tammi-kesäkuussa zlotymääräisesti 3,1 prosenttia edellisvuotisesta ja tuonnissa pudotus oli 13,4 prosenttia.

Kauppavaihdon supistumisen vaikutuksia on kuitenkin pehmentänyt zlotyn heikkeneminen. Samalla tuonnin vientiä suurempi lasku on vahvistanut Puolan kauppatasetta ja kesäkuussa kaupan ylijäämä oli kolme kertaa ennakoitua suurempi.

Puolan taloutta on toistaiseksi tukenut suurten kotimarkkinoiden kohtuullisen hyvä kysyntä, minkä on mahdollistanut ansiotason nousu myös tämän vuoden puolella sekä vielä hallinnassa pysynyt työllisyystilanne. Toisella vuosineljänneksellä kotimainen kysyntä pieneni vain 2,0 prosenttia.

Huhti-kesäkuun jaksolla keskimääräinen bruttokuukausipalkka nousi vuositasolla 4,4 prosenttia, mikä nosti ansiot 3 081 zlotyyn eli noin 754 euroon.

Puolan teollisuudessa tilanne on kuitenkin heikon vientikysynnän takia synkistymässä. Kesäkuussa Puolan teollisuuden uusien tilausten kanta supistui kuukausitasolla 6,7 prosenttia, mikä oli Eurostatin mukaan toiseksi suurin pudotus koko EU27-alueella. Vuositasolla Puolan teollisuuden tilausmenetykset olivat peräti 28,2 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 8/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-