Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.9.2004

Venäjän ulkomaankaupan kasvu jatkuu

Venäjän ulkomaankauppa kasvoi tammi-heinäkuussa 24,8 prosenttia sen arvon noustessa 129,8 miljardiin dollariin. Keskustilastoviraston mukaan IVY:n ulkopuolisten maiden osuus oli 105,1 miljardia dollaria ja IVY-maiden 24,7 miljardia dollaria.

EU-maat olivat Venäjän tärkein kauppakumppani jo ennen unionin laajentumista. Tammi-huhtikuussa EU:n osuus kauppavaihdosta oli 36,3 ja touko-heinäkuussa jo 47,7 prosenttia.

Venäjän viennin arvo nousi tammi-heinäkuussa 90 miljardiin dollariin vuosikasvun ollessa 22,5 prosenttia. Vienti IVY:n ulkopuolelle oli 74,9 miljardia dollaria (+ 19,8 %) ja IVY-alueelle 15,1 miljardia (+ 37,8 %).

Venäjän muualle kuin IVY-alueelle, EU mukaanlukien, suuntautuneesta viennistä öljyn, kaasun ja sähkön osuus oli 57 prosenttia eli vähemmän kuin vertailuajankohdan 60,9 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden vientiosuus oli 19,1 prosenttia (14,2 %), kemiantuotteiden 6,4 prosenttia (6,3 %) sekä koneiden ja laitteiden 6,0 prosenttia (6,5 %).

IVY-markkinoille Venäjä vei pääasiassa öljyä, kaasua ja sähköenergiaa (44 %), koneita ja laitteita (22,4 %), kemiantuotteita (10,2 %) sekä metalleja ja metallituotteita (9,6 %).

Tuonti Venäjälle oli tammi-heinäkuussa arvoltaan 39,8 miljardia dollaria eli 30,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tästä IVY:n ulkopuolisten maiden osuus oli peräti 30,2 miljardia dollaria, mikä merkitsi 28 prosentin vuosikasvua.

Ulkokaupan tuonnissa koneiden ja laitteiden osuus oli 44, 8 prosenttia. Kaksi muuta suurta tavararyhmää olivat elintarviketeollisuuden lopputuotteet ja raaka-aineet (18,2 %) sekä kemiantuotteet (18,0 %).

IVY-maista Venäjälle tuotiin pääasiassa elintarvikkeita ja niiden raaka-aineita (21,3 %), koneita ja laitteita (20,2 %), metalleja ja metallituotteita (19,1 %) sekä kemiantuotteita (11,4 %).

Idänkaupan Vientipalvelut 8/2004

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.