Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
16.9.2004

Puolan budjetista alijäämäinen - vajetta kuitenkin supistetaan

Puolan hallitus on valmistellut ensi vuotta koskevan budjettiesityksensä, joka menee parlamentin ensimmäiseen käsittelyyn syyskuun lopussa. Budjetin lähtöoletuksina ovat viiden prosentin bruttokansantuotteen kasvu sekä kolmen prosentin inflaatio vuonna 2005. Lisäksi hallitus arvioi zlotyn vahvistuvan kahdella prosentilla suhteessa euro-dollari -koriin.

Budjetin menopuolen loppusumma on 207,7 miljardia zlotya, joten menojen lisäys on pienempi kuin talouden kasvuarvio. Tulopuolen loppusumma on 172,8 miljardia zlotya eli tulokertymän odotetaan lisääntyvän talouskasvua nopeammin.

Leikkauksia ja
panostuksia

Budjetin menopuolella on tehty useita leikkauksia, mutta panostusta on toisaalta tarkoitus lisätä sosiaalimenoissa, oikeustoimessa, koulutustoiminnassa sekä tutkimusaloilla.

Budjetti on edelleen alijäämäinen, joskin sen vaje on tarkoitus puristaa 35 miljardiin zlotyyn. Tämä tarkoittaa, että vajeen osuus bruttokansantuotteesta saadaan laskettua 4,0 prosenttiin tämän vuoden 6,2 prosentista. Hallitus pyrkii tällä parantamaan valtion kykyä selviytyä aikaisemmista velvoitteistaan. Samalla tähtäimessä on Euroopan rahaliiton vaatimusten täyttäminen.

Parannus ei kuitenkin vaikuta valtion julkiseen velkaan, jonka odotetaan vielä kasvavan. Julkisen velan lasketaan nousevan tämän vuoden lopussa 53,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja ensi vuonna sen arvioidaan yltävän 56,6 prosenttiin.

Puolan budjettituloja vähentää ensi vuonna valtion yksityistämistulojen selvä lasku. Tällä hetkellä tuottojen lasketaan supistuvan 5,7 miljardiin zlotyyn kuluvan vuoden tavoitteena olevasta 8,8 miljardista zlotysta. Tämä ero johtuu suurelta osin PKO BP pankin osakemyynnin tälle vuodelle tuottamasta merkittävästä yksittäisestä tuloerästä.

Idänkaupan Vientipalvelut 8/2004

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.