Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Logistiikkahankkeet eivät etene
ilman kansallista strategiaa

Suomi tarvitsee kansallisen logistiikkastrategian voidakseen säilyttää kilpailukykynsä kansainvälisessä liikenteessä. Liikenneratkaisujen ja logistiikan kehittäminen on tärkeätä omille vientiyrityksillemme, mutta kilpailukykyä tarvitaan myös Suomen lähialueille suuntautuvien tavaravirtojen hoitamiseen.

Kansallista logistiikkastrategiaa Kotkassa lokakuun alussa pohtineessa korkean tason seminaarissa julkistettiin myös Logistiikan tutkimuksen ja kehityksen yhdistyksen Lordan vastavalmistunut logistiikkaselvitys. Kaupan, teollisuuden ja logistiikka-alan yritysten haastatteluihin nojaava selvitys arvostelee logistiikan kehittämishankkeita koordinaation puutteesta vaatien samalla kokonaisvaltaisen logistiikkastrategian kiireellisyyttä. Raportti painottaa myös liikenneväylien rahoituksen lisäämistä sekä suosittaa satamien kehittämistä yhä selvemmiksi yhtiöiksi.

Kansallisen logistiikkastrategian luominen ja toteuttaminen vaatii toimia sekä valtiovallalta että yrityssektorin taholta.

Yhtenä avainkysymyksenä on kuljetuksia eniten käyttävien eli kaupan ja teollisuuden yhteistyön tiivistäminen logistiikkakysymyksissä.

Kotkan kaksipäiväisen logistiikkaseminaarin järjestelyistä vastasivat valtioneuvoston kanslia, Kymenlaakson liitto sekä Kotkan, Haminan ja Kouvolan kaupungit. Seminaarissa puhuivat pääministeri Matti Vanhanen, viestintä- ja liikenneministeri Leena Luhtanen, EIB:n varapääjohtaja Sauli Niinistö sekä johtavien logistiikkayritysten edustajat.

Idänkaupan Vientipalvelut 8/2003

Lokakuun muut uutisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.