Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Korruption tarkkailija Transparency
perustaa paikallisosaston Suomeen

Maailmanlaajuisesti viranomaisten ja liike-elämän lahjontakäyttäytymistä seuraava Transparency International on perustamassa paikallista osastoa myös Suomeen. Osasto ei osallistu Suomessa ilmenevän korruption tarkkailuun, vaan tämä tehtävä hoidetaan edelleen järjestön Berliinissä sijaitsevasta pääkonttorista käsin.

Transparency International on tunnetuin ja arvovaltaisin korruptiotilanteen tarkkailija maailmassa. Sen vuotuinen vertailuraportti julkaistaan syksyisin, tänä vuonna lokakuussa. Raportti tarjoaa riskienhallinnan kannalta tärkeätä tietoa, etenkin yrityksille, jotka toimivat tai aikovat toimia länsimaista selvästi poikkeavissa kulttuureissa.

Järjestö ei ainoastaan selvitä korruption muotoja ja levinneisyyttä, vaan pyrkii myös vähentämään sitä. Se pyrkii vaikuttamaan ongelmallisissa maissa niiden poliittiseen johtoon ja talouselämän johtoon. Kohteina ovat myös ulkomaiset yhtiöt, joilla voimavaroja ja itsenäisyyttä poiketa vallitsevasta maan tavasta.

Myös Suomeen perustettavan Local Chapterin tehtävänä tulee olemaan kansainvälistyneiden yritystemme informoiminen eri maissa uhkaavasta, kaupankäyntiin liittyvästä lahjonnasta.

Idänkaupan Vientipalvelut 8/2003

Lokakuun muut uutisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.