Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
11.8.2004

Venäjän tuonti nousi 27 miljardiin
dollariin tammi-toukokuussa

Venäjän tuonti ulkomailta kasvoi tammi-toukokuussa 29,3 prosenttia nousten 26,8 miljardin dollarin suuruiseksi. Tuonti muista kuin IVY-maista oli arvoltaan 20,4 miljardia dollaria kun taas IVY:n alueelta tuotiin tavaroita 6,4 miljardin dollarin edestä. Tuonti IVY-alueelta kasvoi kuitenkin 39,7 prosenttia muiden maiden tuonnin vuosikasvun jäädessä 26,3 prosenttiin.

Koneet ja laitteet suurin
tuontiryhmä IVY:n ulkopuolelta

Venäjän tullikomitean heinäkuussa julkistamien tietojen mukaan Venäjälle tuotiin IVY:n ulkopuolelta eniten koneita ja laitteita, joiden osuus viennin arvosta nousi 43,7 prosenttiin. Toiseksi suurin tavararyhmä tammi-toukokuussa oli teollisuuden tarvikkeet ja raaka-aineet, jotka edustivat 19,1 prosenttia koko IVY:n ulkopuolelta tapahtuneesta tuonnista.

Lähes samaan eli 18,1 prosentin osuuteen pääsivät kemianteollisuuden tuotteet. Suurin muutos viennin rakenteessa oli koneiden ja laitteiden osuuden selvä kasvu ja toisaalta teollisuuden tarvikkeiden ja raaka-aineiden merkityksen väheneminen.

Pienemmistä tavararyhmistä tuontiaan kasvattivat eniten pakastekalatuotteet (11,8 %) ja lääketarvikkeet (13,8 %). Omassa sarjassaan oli kuitenkin autojen tuonti, joka lisääntyi 170 prosenttia viiden ensimmäisen kuukauden aikana.

Rajoitukset vähensivät
elintarvikeiden tuontia

Venäjän tuontirajoitukset pudottivat puolestaan elintarvikekauppaa. Lihapakasteiden tuonti väheni 19,4 prosenttia, siipikarjapakasteiden 37,7 prosenttia ja sokerin 36,2 prosenttia.

IVY-maista Venäjälle tuotiin suhteellisesti eniten juuri teollisuuden tarvikkeita ja raaka-aineita (21,3 %). Toiseksi suurimpana tavararyhmänä olivat koneet ja laitteet 20,3 prosentin osuudella. Kemiantuotteiden tuonti jäi 11,3 prosenttiin koko IVY-peräisestä tuonnista

Idänkaupan Vientipalvelut 7/2004

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.