Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.8.2010

Allegra-juna vaatii siltatöitä Venäjän rataosuudelle

Helsingin ja Pietarin välisen nopean junayhteyden perustamiskustannukset saatavat nousta huomattavasti nyt esiin nousseiden siltavaatimusten takia.

Venäläislehtien mukaan Venäjän puolella joudutaan pahimmassa tapauksessa rakentamaan 28 siltaa korvaamaan nykyiset maantietasoristeykset. Vasta nyt on selvinnyt miten suuret paikalliset liikenneruuhkat uuden junan liikennöinti tulee aiheuttamaan.

Venäjän valtiollinen rautatieyhtiö RZD on laskenut alustavasti, että yhden sillan rakentamiskustannus on paikasta riippuen 30-65 miljoonaa dollaria. Siltojen rahoitus on tällä hetkellä täysin auki ja rakennustyöt vaativat joka tapauksessa muutaman vuoden.

Uuden Allegra-junan testiajot on määrä aloittaa tänä syksynä ja säännölliseen liikenteeseen pyritään joulukuusta lähtien.

Juna koostuu seitsemästä vaunuyksiköstä, joissa on tilat 350 matkustajalle.

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-