Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.8.2010

Kemian, paperin ja elintarvikkeiden Venäjän-vienti kasvussa

Tullilaitoksen mukaan Suomen vienti Venäjälle supistui tammi-toukokuussa 8 prosenttia edellisvuotisesta viennin arvon jäädessä 1,5 miljardiin euroon. Suomen Venäjän-viennin supistuminen on tänä vuonna johtunut lähinnä kahdesta tavararyhmästä: henkilöautoista sekä muista koneista ja laitteista. Kun henkilöautot vuonna 2008 muodostivat 17 % Venäjän-viennistämme niin osuus oli kuluvan vuoden tammi-toukokuussa enää yksi prosentti. Henkilöautoja on toisaalta viety tänä vuonna Venäjälle aiempaa painokkaammin kauttakuljetuksena, jota ei Suomessa tullata.

Ilman henkilöautoja Venäjän-vientimme supistui tammi-toukokuussa vajaa 2 %. Toukokuussa se ylitti ensi kertaa tänä vuonna vuodentakaisen, tosin jyrkästi pudonneen tason. Viennin suurin tuoteryhmä ovat edelleen koneet ja laitteet, vaikka tammi-toukokuussa lähes kaikkien kone- ja laiteryhmien vienti supistui.

Suomen muu kuin henkilöautojen sekä muiden koneiden ja laitteiden vienti puolestaan kasvoi kokonaisuutena 14 % vuotta aiemmasta. Tammi-toukokuussa kemian tuotteiden vienti lisääntyi 18 % ja niiden osuus nousi pitkälti yli neljännekseen koko Venäjän-viennistämme. Paperi- ja pahvituotteiden vienti kasvoi puolestaan 20 % ja niiden osuus nousi kymmenesosaan. Elintarvikkeiden vienti lisääntyi vieläkin voimakkaammin eli 20 %, mikä nosti niiden vientiosuuden 8 prosenttiin.

Vaikka Venäjän koko tuonti on tänä vuonna kasvanut, investointitavaroiden kysyntä ei ole vielä lähtenyt liiemmin kasvuun.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Seija Lainela

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-