Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.8.2010

Venäjän elpymisessä alueellisia eroja

Teollisuustuotannon kasvu vaihteli tuntuvasti Venäjän eri alueilla kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Kun teollisuustuotanto - sisältäen kaivostoiminnan ja öljynporauksen, tehdasteollisuuden sekä sähkö-, kaasu-, lämpö- vesihuollon - kasvoi tammi-kesäkuussa vuositasolla 10 %, oli kasvu aluetasolla enimmillään 34-40 prosenttia.

Tähän päästiin Kalugan, Kalingradin ja Uljanovskin alueilla ja niillä tehdasteollisuudessa kasvutahti oli jopa 40-50 prosenttia autoteollisuuden vetämänä.

Teollisuustuotannon kasvu ylitti 20 % myös mm. useilla muilla teollisuuspaikkakunnilla Moskovan lähistöllä sekä siitä itään sijaitsevassa Volgan federaatiopiirissä, esimerkiksi Brjanskin, Orlovin ja Permin alueilla.

Venäjän Luoteisen federaatiopiirin alueella teollisuustuotanto kasvoi samaa vauhtia kuin Venäjällä keskimäärin. Tuotannon lisäys oli keskimääräistä nopeampaa Karjalan tasavallassa (16 %), kun taas Leningradin alueella kasvu oli 9 %, Pietarissa 8 % ja Murmanskin alueella 5 %.

Teollisuustuotanto väheni edelleen seitsemällä Venäjän kaikkiaan 83 hallinnollisesta alueesta. Teollisuustuotannon supistuminen jatkui myös Moskovassa. Suurin osa Moskovan alueellisesta bkt:stä muodostuu palveluista ja kaupasta. Vähittäiskaupan myynti nousi vuoden ensimmäisellä puoliskolla 5 % viime vuoden vastaavasta ajasta eli jonkin verran nopeammin kuin maassa keskimäärin.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Seija Lainela

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-