Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.8.2010

Venäjän ostopäällikköindeksi kohosi korkealle

VTB Capitalin laskeman ostopäällikköindeksin perusteella Venäjän tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi heinäkuussa nopeimmin sitten vuoden 2008 huhtikuun.

Heinäkuussa indeksin pisteluku nousi 52,7 pisteeseen eli hiuksenhienosti yli kesäkuussa saavutetun 52,6 pisteen. Indeksi ylitti samalla myös pitkän aikavälin keski-indeksin eli 52,1 pisteen rajan. Indeksi lasketaan siten, että pisteluvun 50,0 ylittävä indeksitaso merkitsee tehdasteollisuuden tuotannon kasvua.

Ostopäällikköindeksin heinäkuun tasoa nostivat teollisuuden saamien uusien tilausten jatkuva kasvu sekä alan työllisyyden vahvistuminen.

Uusien tilausten määrä kasvoi heinäkuussa jo kymmenen kerran viimeisten 13 kuukauden aikana. Uusien tilausten kertymä olikin nopeinta sitten vuoden 2008 elokuun.

Teollisuuden hyvän kysyntätilanteen takia syntyi toisaalta tuotannollisia pullonkauloja raaka-ainetoimitusten viivästymisen takia. Raaka-aineiden kallistuessa myös teollisuuden tuottajahinnat lähtivät kallistumaan heinäkuussa.

VTB Capital on VTB Bankin Lontoossa toimiva rahoitusalan tytäryhtiö. PMI-ideksiään varten se haastattelee kuukausittain ostopäälliköitä yli 300 yrityksessä.

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-