Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.8.2010

Latvia on harmaan talouden kärkimaa EU-alueella

Latviassa harmaan talouden osuus kansantaloudesta ylittää selvästi kansainvälisen keskiarvon ja EU-maiden vertailussa tilanne on pahin koko yhteisön alueella. Tämä selviää Maailmanpankin uusimmasta, vuoden 2007 tietoihin perustuvasta 151 maan vertailusta.

Maailmanpankin raportin mukaan harmaa talous edusti Latviassa 41,6 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Tämä tulos sijoitti Latvian selvästi koko vertailujoukon keskiarvon alapuolelle.

Latviassa harmaan talouden merkitys ei silti ollut juurikaan suurempi kuin naapurimaassa Virossa. Virossa järjestäytyneen talouden ulkopuolelle jääneen toiminnan osuus vastasi 40,3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Liettuassa tilanne oli jo selvästi parempi, sillä siellä laittoman talouden bruttokansantuoteosuus oli 31,9 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-