Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.8.2010

Talouskasvu nosti Viron EU-parhaimmistoon

Viron talous kasvoi huhti-kesäkuussa 3,5 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Kasvu oli neljänneksi paras koko EU-27-alueella, jolla keskimääräinen kasvu jäi 1,7 prosenttiin. Viron edelle toisella kvartaalilla kirivät vain Slovakia, Saksa ja Ruotsi.

Viro menestyi varsin hyvin kahteen muuhun Baltian maahan verrattuna. Latvian bruttokansantuote taantui vuosivertailussa 3,5 prosenttia ja Liettuassakin päästiin vain 1,1 prosentin kasvuun.

Viime vuonna Viron kansantalous taantui 14,1 prosenttia ja vuonna 2008 bruttokansantuote supistui 3,6 prosenttia.

Euroon liittyvä Viro pystynee pitämään jatkossakin saman kasvuvauhdin. Näin arvioi ainakin Economic Intelligence Unit, joka odottaa Viron talouden kasvavan lähivuosina keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa. EIU:n mukaan Virolla on käytössään useita kilpailukykyä ja talouskasvua vahvistavia etuja.

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-