Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.8.2010

Kazakstaniin kertynyt suuria ulkomaisia investointeja

Kazakstaniin oli vuoden 1993 alun ja kuluvan vuoden maaliskuun välisenä aikana tehty suoria ulkomaisia investointeja 113 miljardin dollarin arvosta, selviää teollisuusministeriön laatimasta laskelmasta.

Runsaan 16 vuoden kumulatiivisista investoinneista oli eniten tullut Alankomaista. Sen investoinnit olivat 23,3 miljardia dollaria, mikä vastasi 20,6 prosenttia koko suorien investointien kannasta. Yhdysvalloista oli peräisin 20 miljardin dollarin investoinnit (20,6 %), Britanniasta 9,3 miljardia (8,2 %), Ranskasta 6,2 miljardia (5,5 %) ja Italiasta 4,9 miljardia, mikä edusti 4,3 prosenttia suorien ulkomaisten investointien kokonaissummasta.

Valtaosa Kazakstaniin tehdyistä investoinneista oli kohdistettu öljy- ja kaasuteollisuuden suurhankkeisiin.

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-