Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

24.8.2010

Valko-Venäjän talous pysynyt kasvu-uralla

Valko-Venäjän talous kasvoi tammi-heinäkuussa vuositasolla 7,0 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla bruttokansantuote kasvoi 6,6 prosenttia, ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,0 prosenttia ja tammikuussa 1,3 prosenttia.

Valko-Venäjän hallitus on tapansa mukaan asettanut kasvulle ylihaasteelliset tavoitteet ja odottaa talouden kasvavan 11-13 prosenttia koko kuluvan vuoden aikana. Tämän vastapainona on Maailmanpankin ennuste, joka tässä vaiheessa tyytyy kahden prosentin vuosikasvuun.

Viime vuonna Valko-Venäjä talouskasvu oli paikallisen tilastoviraston mukaan 0,2 prosenttia, mikä oli taantuman keskellä sinänsä hyvä tulos kansainvälisenkin mittapuun mukaan. Myös Valko-Venäjän tuotantotoiminta kehittyi suotuisasti tammi-heinäkuun jaksolla. Maan teollisuustuotanto kasvoi vuositasolla 9,6 prosenttia ja maataloustuotanto 8,4 prosenttia. Kuitenkin myös tuotantotoiminta jäi jälkeen Valko-Venäjän hallituksen asettamista kaksinumeroisista tavoitteista.

Valko-Venäjän kiinteät tuotannolliset investoinnit, rakentaminen mukaan lukien, kasvoivat puolestaan 5,0 prosenttia seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana. Talouskasvun rinnalla Valko-Venäjän hallitus on onnistunut inflaation hillitsemisessä. Tammi-kesäkuussa inflaatio hidastui 4,1 prosenttiin, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli vielä 7,3 prosenttia.

Myös Valko-Venäjän ulkomaankaupassa on tapahtunut myönteinen käänne. Vuoden alkupuoliskolla vienti kasvoi ennakkotietojen perusteella 27-29 prosenttia samalla kun tuonti lisääntyi vain 12-15 prosenttia.

Paikallisen tilastoviraston mukaan suorat ulkomaiset investoinnit nousivat tammi-kesäkuussa 4,4 miljardiin dollariin, mitä tarkoitti 4,4 prosentin vuosikasvua. Suorien investointien osuus kaikista ulkomaisista investoinneista oli 60,2 prosenttia. Ylivoimaisesti suurin ulkomainen investoija oli Venäjä 92 prosentin osuudellaan.

Idänkaupan Vientipalvelut 7-8.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-